Urban Hopen

Executive Vice President Global Strategy

Urban Hopen rozpoczął swoją karierę zawodową na stanowisku konsultanta i menedżera projektów w firmie konsultingowej Schmidt, Vogel & Partner (później itelligence). Wkrótce powierzono mu rozmaite funkcje wykonawcze. W 2008 r. jako członek kadry kierowniczej na terenie Niemiec i Austrii odpowiadał za całość usług konsultingowych, wsparcia aplikacyjnego oraz ukierunkowane wejście na rynek.

W 2011 r. rozpoczął pracę w głównej siedzibie NTT DATA w Tokio. Jako General Manager Enterprise Services, Urban Hopen zajmował się współpracą z SAP na poziomie globalnym oraz koordynacją wszystkich działań dotyczących SAP pomiędzy globalnymi jednostkami biznesowymi. Pełniąc tę funkcję przewodził strategicznym inicjatywom wzmacniającym globalne portfolio usług NTT DATA oraz odegrał kluczową rolę w utworzeniu NTT DATA Business Solutions. Urban Hopen jest również członkiem zarządu oraz rady nadzorczej szeregu spółek zależnych NTT DATA.

Latem 2014 r. Urban Hopen przejął opiekę nad regionem Europy Wschodniej i Chin w itelligence, stawiając sobie za cel rozszerzenie działalności firmy na rosnących rynkach tego regionu oraz pozyskanie klientów wśród firm lokalnych oraz międzynarodowych w oparciu o efektywny model biznesowy itelligence.

Urban Hopen ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Bielefeld. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami