Uwe Bohnhorst

Executive Vice President, Chief Operating Officer (COO), Co-Head of APAC

Uwe Bohnhorst jest dyrektorem operacyjnym ds. sprzedaży i działalności międzynarodowej (Chief Operating Officer International Sales and Operations). Pracuje na tym stanowisku od października 2005 r. i podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu itelligence. Z biura w Bielefeld (Niemcy) kieruje wszystkimi aspektami działalności globalnej i międzynarodowej jednostek terenowych itelligence na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i Chinach.

Wcześniej, w trakcie osiemnastoletniej kariery w itelligence, Uwe Bohnhorst zajmował szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. W latach 2001–2005 był dyrektorem zarządzającym oddziału na Europę Zachodnią oraz kierował programem restrukturyzacji działalności w tym regionie. Praca na stanowisku tymczasowego dyrektora zarządzającego włoskiego oddziału itelligence (firma wycofała się z tej inwestycji w 2003 r.) oraz brytyjskiego oddziału itelligence do 2005 r. umożliwiła mu poszerzenie znajomości rynków zagranicznych.

Podczas pracy w itelligence Uwe Bohnhorst odszedł na krótko ze stanowiska dyrektora regionalnego itelligence na Niemcy, a następnie przejął opiekę nad działami sprzedaży i usług konsultingowych SAP w niemieckim oddziale firmy.

Uwe Bohnhorst uzyskał tytuł magistra ekonomii (Diplom-Kaufmann) na Uniwersytecie Bielefeld. Zna język angielski i niemiecki. Jest też członkiem rad nadzorczych i komisji doradczych wielu spółek Grupy NTT DATA.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami