FMCG

FMCG

Żadna branża nie może się równać z sektorem towarów konsumpcyjnych pod względem dynamiki działania i konkurencyjności. W związku z tym firmy potrzebują partnera w dziedzinie informatyki, który pomoże im szybciej wprowadzać produkty na rynek i reagować na potrzeby klientów. Na tym jednak nie koniec: dostępne dzisiaj ogromne zasoby danych i narzędzia analityczne umożliwiają również przewidywanie rozwoju wydarzeń na rynku i zachowań klientów. Dzięki świetnej znajomości rozwiązań SAP i specyfiki branży służymy pomocą w zwiększaniu marż i udziału w rynku oraz budowaniu silniejszej marki.

Planowanie dalszego rozwoju

Aby móc skutecznie rywalizować na rynku, Twoja firma nie może ograniczać się do zwiększania efektywności. Ograniczanie ilości odpadów, usprawnianie procesów i kontrolowanie kosztów to za mało – współczesne firmy muszą również radzić sobie z rosnącymi cenami towarów i oczekiwaniami cenowymi klientów, które ograniczają możliwość podnoszenia cen. W tej sytuacji detaliści muszą lepiej analizować upodobania klientów, aby tworzyć personalizowane oferty i różnicować produkty. Narzędzia SAP do planowania biznesowego i analizy umożliwiają szybkie reagowanie i trafne prognozowanie, a w rezultacie pozwalają dokładniej rozpoznać, gdzie i jak generowane są zyski. Dzięki temu firma może podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne dane, co ułatwia realizację celów rozwojowych.

Większa lojalność klientów dzięki nowym technologiom

Wiemy, jak maksymalnie wykorzystać możliwości rozwiązań SAP do budowania przewagi nad konkurencją w sektorze towarów konsumpcyjnych. Jednym z obszarów, w których służymy pomocą, jest usprawnianie zarządzania cyklem życia produktów — na przykład w zakresie rozwijania oferty produktów spożywczych. Potrafimy też wykorzystać rozwiązania techniczne — takie jak narzędzia CRM — do nawiązywania bliższych relacji z klientami i tworzenia spersonalizowanych promocji. W rezultacie firmy mogą budować lojalność klientów, co jest sprawdzonym sposobem na zwiększanie konkurencyjności.

Podnoszenie poziomu obsługi i pozyskiwanie nowych klientów

Im lepiej firma zna swoich klientów i swoje rynki, tym skuteczniej może zaspokajać potrzeby konsumentów i sieci handlowych. Szybkość wprowadzania na rynek ma również zasadnicze znaczenie w przypadku innowacyjnych produktów mających zaspokoić lub wygenerować popyt. Jesteśmy ekspertami SAP w dziedzinie optymalizacji procesów i systemów tworzenia produktów. Pomagamy też scalać globalny łańcuch tworzenia wartości – od skupu produktów rolnych po półki sklepowe – poprzez eliminowanie barier hamujących innowacyjność oraz ściślejsze dopasowywanie prac badawczo-rozwojowych do ogólnych celów firmy. Dzięki naszej pomocy Twoja firma może szybciej wprowadzać produkty do sprzedaży, a także ograniczać ryzyko niepowodzenia określonych wyrobów na rynku. Na globalnych, funkcjonujących nieprzerwanie rynkach, innowacje produktowe są świetnym sposobem na szybkie zdobywanie nowych klientów.

Integracja łańcucha dostaw

W związku z postępującą globalizacją i coraz większą złożonością łańcuchów dostaw konieczne jest stosowanie narzędzi i procesów umożliwiających przewidywanie zmian popytu. Dzięki świetnej znajomości rozwiązań SAP potrafimy pomóc producentom w zaspokajaniu potrzeb konsumentów i sieci handlowych poprzez stosowanie procesów usprawniających współpracę na wszystkich etapach łańcucha dostaw. W rezultacie, firmy mają lepszy dostęp do informacji o potrzebach klientów i działaniach dostawców. Jeśli dodamy do tego większą przejrzystość, jaką zapewnia automatyczny przepływ informacji między firmą a dostawcami, powstaje dużo sprawniejsza strategia zaopatrzenia. Dzięki temu Twoja firma może elastycznie reagować na zmiany sytuacji na rynku i lepiej wykorzystywać potencjał swojej sieci dostawców.

Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami w skali globalnej

Zanim klient skosztuje produktów Twoje firmy, musisz zapewnić koordynację globalnej sieci produkcyjnej i zaopatrzeniowej oraz zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności obowiązujących w poszczególnych państwach. W tym zakresie przydaje się nasza specjalistyczna wiedza w dziedzinie rozwiązań SAP i automatyzacji procesów w obszarach bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju. W ten sposób pomożemy Twojej firmie przestrzegać przepisy we wszystkich krajach, w których działa, a także wykorzystać efekt skali do ochrony konsumentów i własnej reputacji. Przejrzysty obraz sprzedaży, działalności operacyjnej, łańcucha dostaw, finansów i zaopatrzenia pozwala też zacieśnić współpracę między poszczególnymi obszarami Twojego przedsiębiorstwa w zakresie ograniczania ryzyka.

Kontrola nad procesem sprzedaży

Świetnie znamy rozwiązania SAP dla sektora usługowego, a także mamy dużą wiedzę na temat zarządzania danymi i projektami, którą można z powodzeniem wykorzystać w obszarze kontaktów z klientami. Jeśli Twoim celem nadrzędnym jest zwiększanie rentowności, pomożemy Ci w obniżaniu kosztów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz zwiększaniu faktycznej sprzedaży. Przykładem stosowanych w tym zakresie rozwiązań mogą być technologie mobilne ułatwiające oferowanie towarów wyższej klasy (up-sell) lub towarów związanych z wcześniejszymi zakupami (cross-sell) oraz bardziej przejrzyste wskaźniki operacyjne pozwalające zwiększać zadowolenie i lojalność klientów. Ponadto pomożemy Ci opracować usługi oferowanych na zasadzie subskrypcji, które mogą przyczynić się do zwiększenia marży operacyjnej i uzyskania dodatkowych przychodów. Dzięki automatyzacji procesów usługi te można wdrażać przy minimalnym nakładzie pracy.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami