Metalurgia

Przemysł metalurgiczny

Siłą napędową przemysłu metalurgicznego są ciągłe zmiany. Firmy muszą stale obserwować sytuację na rynku, właściwie zarządzać ryzykiem oraz relacjami z dostawcami i zaspokajać coraz to nowe potrzeby. W związku z tym warto nawiązać długofalową współpracę z globalnym partnerem SAP, który może pomóc w usprawnieniu zaplecza informatycznego, zintegrowaniu systemów i lepszym wykorzystaniu danych. Rozwiązania SAP zaprojektowane z myślą o konkretnym obszarze branży metalurgicznej pozwalają optymalnie zaspokajać potrzeby klientów, podejmować trafniejsze decyzje i zwiększać szybkość działania firmy.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Firmy z sektora metali nieżelaznych są narażone na duże ryzyko rynkowe. W związku z wahaniami cen i kursów potrzebują rozwiązań informatycznych pozwalających im nadążyć za dynamicznymi zmianami sytuacji na rynku. Dlatego oferujemy Twojej firmie rozwiązania stanowiące pakiet funkcji zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem walutowym), obrotem towarowym i przerobem. Dzięki tym rozwiązaniom możesz uprościć, ujednolicić i zautomatyzować procesy finansowe, a w rezultacie zaoszczędzić czas i pieniądze w obszarze rozliczeń dotyczących zakupu i sprzedaży metali.

Usprawnienie obrotu handlowego

Dane są siłą napędową sektora obrotu metalami. To dzięki nim możesz przewidywać zmiany – na przykład wahania cen i sezonowe zmiany popytu – oraz skutecznie reagować na nie w celu utrzymania przewagi nad konkurencją. Warto również pamiętać, że gdy stosujesz niskie marże i współpracujesz z dużą liczbą klientów, najważniejsza jest jakość obsługi. Oferowane przez nas narzędzia SAP pomogą Ci usprawnić obsługę klienta i ułatwią dostęp do danych dotyczących wyników działalności operacyjnej. Importerom metali oferujemy usługę SAP Global Trade Service, upraszczającą procesy w tym obszarze.

Mocniejsze ogniwa w łańcuchu dystrybucji metali

W przypadku centrów dystrybucji metali obowiązuje zasada „czas to pieniądz”. Oznacza to, że efektywność obsługi klienta i funkcjonowania procesów biznesowych przekłada się bezpośrednio na rentowność. Jeśli Twoja firma świadczy usługi o wartości dodanej, takie jak cięcie na wymiar, galwanizacja, pakowanie czy spedycja, pomożemy Ci usprawnić jej funkcjonowanie. Nasze rozwiązania spełniają wymagania klientów działających zarówno na rynkach lokalnych, jak i regionalnych. Świetnie sprawdzają się również w przypadku firm produkujących duże ilości wyrobów na zlecenie i korzystających ze złożonych systemów logistycznych. Jako dostawca rozwiązań SAP specjalizujemy się w realizacji długoterminowych umów w sektorze przemysłowym, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie odpadami i uzyskiem oraz umożliwiają klientom bardziej elastyczne zaspokajanie popytu.

Podstawa rozwoju dla odlewni

Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby odlewni metali, opracowaliśmy rozszerzoną wersję standardowego rozwiązania SAP. Pozwala ona w pełni odwzorować wszystkie etapy wytwarzania stopów metali z uwzględnieniem wymagań dotyczących skupu surowców z odzysku i mieszania metali. Nasze rozwiązanie pozwala automatycznie obliczyć ilość surowców potrzebną do realizacji zamówień klientów, a także dostosować działanie Twojej firmy do ograniczeń technicznych pieca oraz wymagań związanych z zarządzaniem modelami i wzorami. Tym samym zapewnia większą elastyczność zarówno w przypadku masowej produkcji, jak i projektów z długim czasem realizacji. Oferowane przez nas technologie SAP usprawniają planowanie, poszerzają możliwości przeprowadzania symulacji na potrzeby zintegrowanego planowania produkcji oraz zwiększają niezawodność realizacji zleceń wymagających intensywnej obróbki końcowej.

Większa efektywność działania

Zoptymalizowane planowanie jest podstawą sprawnego przebiegu produkcji w hutach i zakładach obróbki metali. Dla przykładu, w przypadku wytwarzania półproduktów konieczne jest zapewnienie nieprzerwanego dopływu surowców w ilościach umożliwiających realizację bieżących zamówień. W tej sytuacji przydaje się nasza specjalistyczna wiedza w dziedzinie produktów SAP i doświadczenie w branży. Oferujemy zintegrowane systemy, które usprawniają planowanie międzyzakładowe, tworzenie symulacji na potrzeby planowania i zarządzanie kampaniami. Scalenie danych dotyczących zamówień i produkcji ułatwia również zaspokajanie popytu i tworzenie wariantowych konfiguracji produkcji.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami