Motoryzacja

Przemysł motoryzacyjny

Jesteśmy partnerem dla całej branży motoryzacyjnej. Z naszej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie rozwiązań SAP mogą skorzystać w równym stopniu producenci pojazdów i dostawcy podzespołów. Służymy również pomocą firmom projektującym części oraz konstruującym i serwisującym pojazdy i maszyny. Wieloletnie doświadczenie w branży nauczyło nas sprawnie skracać cykl tworzenia produktów i przyspieszać wdrażanie innowacji. Dzięki naszej pomocy Twoja współpraca z globalną siecią klientów i dostawców będzie w pełni udana.

Szybsze tworzenie innowacyjnych produktów

Bazując na specjalistycznej wiedzy pomagamy firmom z branży motoryzacyjnej zaspokajać popyt na bardziej ekologiczne, tańsze w eksploatacji pojazdy charakteryzujące się lepszymi osiągami. Konkurencja na rynku jest zacięta, co zmusza każdego producenta do dbałości o najwyższy komfort jazdy i eksploatacji. W tej sytuacji, przyspieszenie innowacji – bez względu na złożoność sieci dostawców firmy – to warunek zaspokojenia oczekiwań klientów. Z myślą o tym dopasujemy rozwiązania SAP ułatwiające pracę nad innowacjami do Twoich indywidualnych potrzeb. Twoja firma w efekcie zwiększy konkurencyjność, podniesie jakość, zminimalizuje ryzyko powstania usterek i przyspieszy wprowadzanie produktów na rynek.

Optymalizacja produkcji

Współpracujemy z producentami pojazdów, dostawcami z branży motoryzacyjnej i inżynierami na całym świecie. Nasi eksperci ds. rozwiązań SAP pomagają firmom z tego sektora branży optymalizować produkcję zgodnie z zasadami „lean manufacturing” i „just-in-time manufacturing”. Scalamy systemy, które integrują pracowników, dane, procesy i narzędzia (np. programy CAD). Rozwiązania SAP pozwalają Tobie zaoszczędzić czas i ograniczyć straty – zarówno w warunkach produkcji masowej, jak i w ramach indywidualnych projektów. W rezultacie Twoja firma może uzyskać większą kontrolę nad łańcuchem logistycznym nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych, globalnych procesów produkcyjnych, złożonych ze wzajemnie powiązanych etapów.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Jako globalny partner SAP oferujemy rozwiązania usprawniające zaopatrzenie strategiczne i operacyjne. W przemyśle motoryzacyjnym przejrzystość jest kluczem do osiągnięcia tych celów i stanowi podstawę udanej współpracy z partnerami i płynnego zarządzania łańcuchami dostaw. Dzięki umowom dotyczącym harmonogramów dostaw i portalom internetowym do elektronicznej wymiany danych zyskujesz klarowny obraz i podejmujesz decyzje. Właściwe rozwiązanie SAP pozwala zautomatyzować przepływ danych i informacji w obrębie sieci łączącej dostawców, projektantów i producentów. Dzięki temu możesz obserwować wszystkie etapy procesu – od realizacji zlecenia przez dostawcę po wytworzenie gotowego produktu. To z kolei umożliwia firmom motoryzacyjnym obniżenie kosztów zaopatrzenia i zwiększenie kontroli nad własnymi działaniami w ramach całego łańcucha dostaw.

Współpraca z klientami i dostawcami

Pomagamy dostawcom z branży motoryzacyjnej utrzymać dynamikę branży. Dzięki know-how w dziedzinie rozwiązań SAP i doskonałej znajomości branży potrafimy zadbać o sprawne zarządzanie wewnątrzfirmowymi i międzyfirmowymi łańcuchami dostaw. Wdrożenie rozwiązań i narzędzi SAP do wspomagania współpracy umożliwia prężniejsze działanie łańcuchów dostaw, a tym samym przyczynia się do integracji systemów dostawców i producentów pojazdów. Ściślejsza współpraca pozwala budować trwałe partnerstwo strategiczne. Wspólne tworzenie rozwiązań technicznych ułatwia również spełnianie wymagań prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach, a automatyzacja i standaryzacja procesów przekłada się na obniżenie kosztów.

Zwiększanie zadowolenia klientów

Dzięki know-how w dziedzinie rozwiązań SAP i doskonałej znajomości branży motoryzacyjnej zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie Twojej firmy wymaga zaspokajania coraz bardziej wygórowanych oczekiwań klientów. W warunkach globalizacji i silnej konkurencji odbiorcy domagają się większego komfortu jazdy i eksploatacji. Z punktu widzenia sieci dostawców oznacza to konieczność otwarcia się na wszelkie aspekty relacji z klientami, czego przykładem może być zapewnienie niezawodnej, spójnej i elastycznej obsługi posprzedażnej. Firma może też skrócić terminy dostaw części zamiennych, zautomatyzować świadczenie usług serwisowych, przyspieszyć realizację napraw i bardziej efektywnie zarządzać gwarancjami. Wszystkie powyższe działania pozwalają uzyskać przewagę nad konkurencją i zwiększyć zadowolenie klientów.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami