Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Zadbaj o całościową zgodność z przepisami obowiązującymi w przemyśle procesowym

W jaki sposób zintegrowane rozwiązania informatyczne dla firm farmaceutycznych i chemicznych pozwalają zwiększyć produktywność i wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa.

Od specyfikacji przygotowanej przez klienta do produktów zgodnych z przepisami

Firmy farmaceutyczne i chemiczne muszą zadbać o bardzo wiele rzeczy. Obszary kontroli produkcji, zarządzania recepturami, magazynowania i logistyki muszą zostać skoordynowane na poziomie całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie spółki te stają przed koniecznością dostosowania się do coraz surowszych przepisów obowiązujących w branży farmaceutycznej i chemicznej. Rosnąca w siłę konkurencja i coraz wyższe oczekiwania klientów zmuszają firmy – przede wszystkim MŚP – do okrojenia kosztów związanych z zarządzaniem inwentarzem oraz zoptymalizowania czasu realizacji zamówień.

itelligence pomoże Twojej organizacji przygotować się na wyzwania, jakie stawia cyfrowa przyszłość bez względu na to, w którym obszarze przemysłu procesowego prowadzisz działalność. Dostosowane do specyficznych potrzeb branży zintegrowane rozwiązania informatyczne sprawią, że procesy w Twojej firmie będą przejrzyste, zgodne z przepisami i efektywne kosztowo.

Aspen Oss B.V.

itelligence wie jak przebiegają procesy realizowane przez firmy farmaceutyczne, a przy tym – specjalizując się w zakresie rozwiązań SAP – jest w stanie szybko wdrożyć najlepsze praktyki w naszym sektorze. Dzięki temu możemy spełnić wymagania stawiane przez takie organy regulacyjne jak FDA.

Jeroen van den Broek, Manager Business Systems, Aspen Oss B.V.

Pod lupą: Zgodność z przepisami – od REACH przez FDA do GMP

Przemysłem chemicznym i farmaceutycznym rządzą jedne
z najsurowszych zasad i przepisów branżowych. Wytyczne uwzględniają wymagania określane przez REACH, amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) oraz dobre praktyki wytwarzania (Good Manufacturing Practices, GMP). Spółki muszą zwracać ogromną uwagę zarówno na przepisy środowiskowe i dotyczące bezpieczeństwa, jak i na wymogi dotyczące dokumentacji.

Taki stan rzeczy wymaga zintegrowanego zarządzania jakością, przejrzystego zarządzania recepturami oraz pełnej identyfikowalności wszelkich towarów i materiałów przez cały ich cykl życia. Takie podejście, bez ponoszenia ogromnych kosztów, jest możliwe jedynie wtedy, gdy mamy dostęp do odpowiednich zasobów wiedzy oraz do odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Internet rzeczy – nowe możliwości dla przemysłu procesowego

Aby osiągać sukcesy teraz i w przyszłości, firmy farmaceutyczne
i chemiczne muszą dążyć do tego, aby rozwój produktu oraz sama produkcja przebiegały wydajniej. Komunikacja między maszynami oraz cyfryzacja procesów sprawiają, że działalności biznesowe mogą skuteczniej konkurować na rynku z innymi podmiotami.
Pomożemy Ci określić strategię cyfrową dla Twojej firmy oraz wdrożyć scenariusze praktycznego wykorzystania rozwiązań IoT.

Dowiedz się więcej na temat Internetu rzeczy

3 sposoby na dokonanie transformacji działalności biznesowej stosowane przez innowacyjne firmy chemiczne

Przemysł chemiczny musi zmagać się nie tylko z coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem. Zmienne ceny prądu, wymogi regulacyjne, przydługie cykle tworzenia innowacyjnych produktów i skomplikowane globalne łańcuchy dostaw sprawiają, że prowadzenie działalności jest jeszcze trudniejsze. Poznaj podejście do innowacyjnych rozwiązań proponowane przez Briana Everetta.

Pobierz nasz materiał ekspercki

Czy Twoja firma chemiczna lub farmaceutyczna stoi przed następującymi wyzwaniami?

  • Dostosowanie się do coraz surowszych przepisów dotyczących zgodności – takich jak wymagania względem dokumentacji – jest coraz trudniejsze?
  • Twój łańcuch dostaw jest skomplikowany i trudny do monitorowania do tego stopnia, że powoduje problemy z zarządzaniem recepturami i partiami produktów?
  • Nieskomunikowane i czasochłonne procesy kontroli produkcji są dla Ciebie kulą u nogi?
  • Brakuje Ci przejrzystości niezbędnej do tego, by zapewnić kompleksowe zarządzanie jakością oraz poddać je wnikliwej ocenie?

Jeśli tak jest, to być może musisz jeszcze raz przemyśleć swoje procesy. Właśnie w tym miejscu możemy Cię wesprzeć.

Czerp korzyści ze zintegrowanego łańcucha wartości

Kontrola produkcji

Wiele firm chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych ruszyło z automatyzacją procesów produkcji na długo przed tym, jak „inteligentna fabryka” stała się utartym terminem. Kompleksowe zintegrowanie procesów w systemie SAP otwiera szerokie możliwości związane z dalszą optymalizacją – zwłaszcza w kontekście finansowym. Dotyczy to głównie takich obszarów jak zarządzanie partiami produktów oraz badania jakości.

Co więcej, wiele kroków produkcyjnych wymaga cyfrowego podpisu. Czasami jest to element obowiązkowy, podczas gdy innym razem wytyczne pozwalają na pewną swobodę. Odpowiednie wykorzystanie takiej sytuacji może przyczynić się do powstania oszczędności finansowych. Tu wkraczamy my, z naszą specjalistyczną wiedzą, którą zdobywamy w toku prac podczas niezliczonych projektów.

Pakowanie

Przypadki nadużyć na masową skalę sprawiły, że ustawodawcy z całego świata byli zmuszeni podjąć pewne działania. Jeżeli chodzi o serializację produktów, nie wystarczy brać pod uwagę wyłącznie zewnętrznego opakowania – w szczególności w przypadku produktów farmaceutycznych.

Opakowanie wewnętrzne również wymaga oznaczenia unikalnymi identyfikatorami, na przykład numerami seryjnymi. W przypadku opakowań w formie blistra może to zwiększać koszty. To dlatego, że nadanie numeru takim opakowaniom może wymagać zastosowania technologii laserowej, co jest znacznie droższe niż oznaczenie standardowymi etykietami.

Jednak jakie procesy należy obowiązkowo przeprowadzić? W którym przypadku trzeba pójść na ustępstwa? Ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na te pytania jest w stanie zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy.

Badania i rozwój

Dla spółek, które myślą przyszłościowo, opracowywanie nowych produktów charakteryzujących się odpowiednimi właściwościami i najlepszą możliwą strukturą kosztów od zawsze stanowiło kluczowy obszar zainteresowania. Dzięki wprowadzeniu cyfryzacji i współpracy między partnerami biznesowymi można rozwijać produkty, podejmując mniejsze ryzyko i ponosząc koszty niższe niż kiedykolwiek.

Warunkiem wstępnym jest jednak ścisłe zintegrowanie badań i rozwoju z istniejącym środowiskiem informatycznym oraz sprawny przebieg procesów.

Bezpieczeństwo produkcji

Minimalizowanie zagrożenia dla ludzi, produktów i środowiska stanowi codzienny obowiązek firm chemicznych. Pomocne stają się tutaj procesy i technologie możliwe do wykorzystania dzięki Internetowi rzeczy (IoT). Mogą one odegrać decydującą rolę, na przykład w upraszczaniu zarządzania materiałami niebezpiecznymi.

Ponadto czujniki ciśnienia wbudowane w rurociągi chemiczne mogą wykryć, kiedy nawet niewielkie ilości substancji niebezpiecznych wyciekają. W takim przypadku wyłączają one urządzenia i zgłaszają incydent
do zintegrowanego systemu informatycznego.

Identyfikacja i śledzenie

W dzisiejszych czasach spółki farmaceutyczne muszą udowadniać, że każdy wyprodukowany lek trafia do odbiorcy końcowego – czyli apteki – w oryginalnym stanie. Oznacza to, że w ramach zarządzania partiami produktów muszą zadbać o ich identyfikowalność od etapu produkcji do dostawy oraz zagwarantować utrzymanie wszystkich produktów w odpowiedniej temperaturze.

W tym miejscu do gry wkracza Internet rzeczy. We współpracy z czujnikami temperatury oraz systemem etykietowania IoT umożliwi Ci śledzenie produktu przez cały jego cykl życia oraz badanie go w czasie rzeczywistym.

Walidacja systemów informatycznych

Firmy z branży farmaceutycznej muszą walidować swoje systemy informatyczne zgodnie z wytycznymi wydanymi przez UE oraz FDA. Jednak większość decydentów nie ma całkowitej pewności, do których systemów odnoszą się te wskazania – oraz w jakim zakresie. Ta niepewność skutkuje zbędnymi kosztami.

itelligence wykorzystuje wiedzę i doświadczenia dotyczące branży chemicznej i farmaceutycznej do przygotowania optymalnego pod względem kosztów i ryzyka projektu, dzięki któremu oszczędności finansowe mogą wynieść nawet 40 procent.

Nasze specjalności dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

Przemysł kosmetyczny

W przemyśle kosmetycznym, podobnie jak w przypadku przemysłu chemicznego
i farmaceutycznego, przepisy prawa (EU Cosmetic Regulation) są niesamowicie surowe. Są także wyjątkowe dla tego sektora.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz rozwiązaniom informatycznym dostosowanym do konkretnych wymagań itelligence może wesprzeć twoje wysiłki związane z coraz poważniejszymi wyzwaniami ery cyfrowej: od testowania produktu w trakcie trwania procesu i zarządzania próbkami do utrzymania całej ścieżki audytowej.

Przemysł produktów powstałych na bazie osocza krwi

Nasze bogate doświadczenie zdobyte
w przemyśle produktów powstałych na bazie osocza krwi doprowadziło do opracowania najlepszych praktyk dla tego segmentu w oparciu o system SAP ERP. Wspomniane najlepsze praktyki łączą sprawdzoną technologię SAP ERP ze stworzonymi przez nas rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb danej branży. Konsultanci z naszego dedykowanego zespołu ds. produktów powstałych na bazie osocza rozumieją złożone procesy biznesowe i wiedzą jak należy pracować w środowisku bezwzględnie podlegającemu obostrzeniom związanym
z GMP/walidacją.

Technologia medyczna

Firmy technologii medycznej muszą jeszcze bardziej niż kiedykolwiek skoncentrować się na dostarczaniu szybciej dostępnych i tańszych produktów, które korzystnie wpływają na ochronę zdrowia pacjentów. Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze GMP, przepisów wydanych przez FDA, zarządzaniu ścieżką audytową oraz procesach związanych z opakowaniami oznakowanymi numerami seryjnymi, pomożemy Ci skupić się na głównej działalności i klientach, aby kwestie zgodności z przepisami pochłaniały mniej Twojego
czasu i pieniędzy.

Od analizy ryzyka do szkolenia

Spółki muszą równoważyć dostosowywanie się do zewnętrznych przepisów skutecznością procesów wewnętrznych. Powinny postępować zgodnie z zasadą: „taki poziom zgodności z przepisami, jaki jest konieczny; tak mały wysiłek, jak to tylko możliwe”. Aby osiągnąć taki stan, potrzebujesz wsparcia partnera z branży informatycznej, który rozumie Twój sektor i myśli w sposób spójny i ekonomiczny: właśnie takiego jak itelligence.

Stephan Limberg, Head of Industry Management for the Process Industry, itelligence AG

30-40% kosztów związanych z walidacją systemów informatycznych można uniknąć

Wdrażanie typowych dla danej branży przepisów, praw
i wytycznych na poziomie rozwiązań informatycznych może szybko okazać się kosztowne ze względu na to, że takie działania wymuszają dostosowanie standardowych procesów.

Stosując rozwiązania wyspecjalizowane z myślą o potrzebach danej branży oraz sprawdzone i przetestowane podejście do projektu możemy pomóc Ci w zmniejszeniu takich wydatków. Dzięki temu będziesz w stanie zapewnić wsparcie swoim procesom logistycznym, w tym procesowi serializacji opakowań, bez konieczności wprowadzania dalszych zmian.
Zyskasz także możliwość zintegrowania procesów, które są istotne z prawnego punktu widzenia, na przykład tych wynikających z wprowadzenia REACH.

W kierunku skomunikowanej przyszłości z pomocą SAP GBT

Nasz klient Sanquin zawsze musi przestrzegać surowych przepisów dotyczących zgodności, a jego działalność jest w dużym stopniu zależna od prawidłowych i przejrzystych danych.

Dowiedz się, w jaki sposób itelligence zapewniła wsparcie temu producentowi leków ratujących życie, wdrażając rozwiązanie SAP Global Batch Traceability. Teraz Sanquin może szybko i dokładnie analizować genealogie swoich partii produktów, aby dbać o to, co dla tej firmy najważniejsze: bezpieczeństwo pacjentów.

Przeczytaj całość

Prezentacja Goldfish – obecnie spółki pod szyldem itelligence

Przydatne informacje dotyczące branży chemicznej i farmaceutycznej

Przygotowani na rozwijającą się cyfrową gospodarkę?

Nasz ekspert, Brian Everett, radzi: „Wykorzystuj szanse, a uzyskasz wartość w formie udoskonalonych łańcuchów dostaw, większej sprawności oraz lepszego doświadczenia klienta”.

Pobierz teraz

Wyzwanie związane z innowacyjnością rzucane przez cyfrową transformację oraz jego znaczenie dla przemysłu chemicznego

Wykorzystaj cyfrową transformację jak najlepiej jako kluczowy czynnik napędzający światowy sukces oraz stymulujący generowanie prawdziwej wartości biznesowej.

Pobierz teraz

Jak spełnić wymagania wszystkich przepisów dotyczących zgodności, a jednocześnie ruszyć z przynoszącym zyski rozwojem firmy chemicznej

Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu, zintegrowanemu rozwiązaniu dla branży it.chemicals nasi eksperci pomogą Ci uprościć zarządzanie zgodnością z przepisami.

Pobierz teraz

Czy wciąż zmagasz się z surowymi zasadami dotyczącymi zgodności z przepisami, jakie obowiązują w „świecie urody”?

Nasze rozwiązanie it.lifescience stworzone z myślą o sektorze kosmetycznym uwzględnia wszelkie wymagania stawiane produkcji w związku ze zgodnością z przepisami.

Pobierz teraz

Chcesz znaleźć właściwą formułę na wyzwania farmaceutyczne?

it.lifescience łączy bezpieczeństwo ze zwiększoną funkcjonalnością na potrzeby wszystkich procesów związanych z farmaceutyką. Zachowaj zgodność z przepisami w opłacalny sposób.

Pobierz teraz

Dowiedz się, co na temat sektora chemicznego i farmaceutycznego mają do powiedzenia specjaliści

Wszystkie artykuły

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy poszukujesz odpowiedzi lub chcesz otrzymywać informacje na temat przemysłu chemicznego i farmaceutycznego? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych wydarzeń dotyczących sektora chemicznego i farmaceutycznego?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami