Farmacja

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów

Pomożemy Twojej firmie przestrzegać obowiązujące przepisy – oferujemy rozwiązania, dzięki którym możesz monitorować wszystkie procesy logistyczne z poziomu kokpitu informacji o partiach SAP. Pozwalają one na przykład uwzględnić w systemach firmy określone wymogi prawne i dobre praktyki. Oferowane przez nas rozwiązania SAP ułatwiają również dokumentowanie procesów i przestrzeganie standardów branżowych, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto za ich pomocą można przekazywać interesariuszom informacje i raporty niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami. Dotyczy to na przykład rejestracji wyrobów, ilości substancji czy klasyfikacji produktów. Oprogramowanie SAP umożliwia również określanie wymogów prawnych w zakresie wycofywania produktów z rynku, właściwego oznakowania produktów oraz bezpiecznego pakowania, obsługi i przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Skuteczne zarządzanie jakością

Produkcja masowa wymaga bezkompromisowej dbałości o jakość na każdym etapie, od łączenia składników po konfekcjonowanie. W związku z tym warto skorzystać z naszej specjalistycznej wiedzy oraz oferowanych przez nas rozwiązań SAP, które umożliwiają ciągłe zarządzanie partiami. Integracja systemów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego umożliwia weryfikowanie procedur kontroli jakości oraz przekazywanie danych związanych z ciągłym zarządzaniem partiami właściwym organom nadzoru. Ponadto służymy pomocą w usprawnianiu procedur zarządzania jakością dokumentów, specyfikacji i receptur.

Zwiększanie efektywności produkcji

Zwiększenie efektywności oznacza korzyści na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają szybciej i taniej dokumentować procesy i metody stosowane na etapie opracowywania produktów. Pomożemy Ci rozpoznać i wykorzystać możliwości usprawnienia procesów na poszczególnych etapach produkcji, takich jak łączenie składników czy konfekcjonowanie. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje zarówno masową produkcję na dużą skalę, jak i konfekcjonowanie w wyspecjalizowanych zakładach. Gdy już zoptymalizujesz produkcję, będziesz tworzyć trafne prognozy i skuteczniej planował działania.

Tworzenie nowych produktów

Zatrudniamy ekspertów w dziedzinie rozwiązań SAP i świetnie znamy specyfikę branży, w związku z czym jesteśmy właściwym partnerem do współpracy przy tworzeniu nowych produktów i receptur. Dzięki naszej pomocy Twoja firma szybciej opracuje innowacyjne produkty i wprowadzi je na rynek. Ponadto rozwiązania SAP przyspieszają i usprawniają proces zapewnienia zgodności z przepisami na etapie prac badawczo-rozwojowych, a tym samym ułatwiają uzyskanie przewagi nad konkurencją. Jeśli dodamy do tego mechanizmy zapewnienia jakości, które są nieodłącznym elementem oprogramowania SAP do zarządzania przedsiębiorstwem, otrzymasz całkowicie zintegrowany system kontroli jakości gwarantujący przestrzeganie standardów branżowych.

Upraszczanie i usprawnianie łańcuchów dostaw

W branży farmaceutycznej łańcuch dostaw ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości i nadzoru nad kosztami. Wyzwaniem jest stworzenie środowiska systemowego, upraszczającego i automatyzującego procesy oraz harmonizacja działań logistycznych w obrębie zróżnicowanej, globalnej sieci dostawców. Dzięki specjalistycznej wiedzy w dziedzinie rozwiązań SAP pomożemy Twojej firmie w przyspieszeniu procesów związanych z zaopatrzeniem przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z rozporządzeniami dotyczącymi branży farmaceutycznej.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami