Sprzedaż i dystrybucja

Sprzedaż i dystrybucja

Dzięki doświadczeniu we współpracy z klientami z sektora sprzedaży hurtowej i dystrybucji na całym świecie, dobrze znamy wyzwania, przed jakimi staje Twoja firma. Konkurowanie na globalnym rynku wymaga budowania solidnych relacji z dostawcami i klientami. W tej sytuacji warto skorzystać z odpowiednich rozwiązań SAP oraz innowacji takich jak mechanizmy synchronizacji danych i technologia RFID, aby stawić czoła kolejnym wyzwaniom związanym z dalszym rozwojem Twojego przedsiębiorstwa.

Większa kontrola nad marżami

Skomplikowane procesy i systemy finansowe obciążają wszystkie obszary działania Twojego przedsiębiorstwa. W przypadku sprzedaży i marketingu mogą one powodować obniżenie poziomu konsolidacji finansowej, co utrudnia prognozowanie sprzedaży i ustalanie budżetów. Bez właściwej kontroli nad marżami proces ustalania cen jest dużo bardziej złożony. Jeśli firma nie dysponuje informacjami o rentowności w podziale na klientów i produkty, trudno jest jej wybrać właściwe produkty i wskazać docelową grupę klientów na potrzeby promocji. Rozwiązania SAP któe oferujemy, wsparte specjalistyczną wiedzą, ułatwią Twojej firmie efektywne zarządzanie kanałami sprzedaży i usprawnianie procesu zaopatrzenia. Pomożemy Ci również wyeliminować ręczne procesy obarczone dużym ryzykiem błędów w takich obszarach jak rejestrowanie faktur i zamówień czy przyjęcia towaru.

Nadzór i kontrola nad łańcuchem dostaw

W przypadku sektora handlu detalicznego i dystrybucji sposób zarządzania siecią dostawców i klientów ma duży wpływ na ponoszone koszty. Właściwe narzędzia SAP pozwalają uzyskać większą kontrolę nad wszystkimi aspektami łańcucha logistycznego, od zaopatrzenia po zarządzanie umowami. W przypadku logistyki w obszarze zaopatrzenia służymy pomocą w usprawnianiu współpracy i koordynacji w ramach całego łańcucha dostaw. Odpowiednie narzędzia do zarządzania zapasami pozwalają uzyskać bardziej przejrzyste informacje, dzięki którym można uniknąć braków towarów i kontrolować stany magazynowe z dowolnego miejsca. W przypadku logistyki w obszarze dystrybucji można z kolei usprawnić proces przyjmowania zwrotów od klientów, co przekłada się na obniżenie kosztów w przeliczeniu na poszczególne transakcje.

Analizowanie procesów i wyników

Podstawą funkcjonowania Twojej branży są efektywne procesy i inteligentne metody pracy. W związku z tym oferujemy dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb narzędzia, aplikacje i usługi SAP, dzięki którym podniesiesz poziom obsługi posprzedażnej. Dla przykładu, za ich pomocą możesz lepiej analizować zwroty i upusty, co ułatwia realizację promocji i przewidywanie sezonowych zmian popytu. Dzięki standaryzacji i integracji danych w obrębie pojedynczego systemu możesz również uzyskać bardziej jednoznaczny obraz funkcjonowania firmy, obejmujący także cały łańcuch dostaw, od kontaktów z dostawcami po zarządzanie zapasami. W rezultacie dużo łatwiej jest automatyzować procesy i monitorować zasoby w terenie.

Podejmowanie decyzji na podstawie danych

Jedną z głównych przyczyn niekontrolowanego wzrostu kosztów zaopatrzenia są niedokładne prognozy, które utrudniają planowanie i komplikują obsługę logistyczną w obszarze zaopatrzenia. Błędy na etapie przetwarzania danych uniemożliwiają analizowanie bieżących wydarzeń, natomiast w fazie gromadzenia danych negatywnie wpływają na jakość decyzji operacyjnych. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie analityki oraz najnowszych rozwiązań SAP, takich jak SAP HANA. Zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają uzyskać w czasie rzeczywistym praktyczne informacje, które można wykorzystać do usprawniania współpracy z klientami i dostawcami.

Większe korzyści z tytułu relacji z kontrahentami

Rozwiązania SAP zapewniają elastyczność niezbędną Twojemu dynamicznie rozwijającemu się przedsiębiorstwu. Dzięki nim możesz ograniczyć lub wyeliminować problemy związane z niewystarczającą mocą obliczeniową systemów wprowadzania zamówień, szczególnie w okresie szybkiego wzrostu. Jako globalny partner SAP z 25-letnim doświadczeniem pomożemy Twojej firmie maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego rozwiązania SAP. Dzięki temu Twoja firma lepiej wykorzysta swój potencjał i wprowadzi na rynek nowe usługi. Odpowiednie narzędzia i aplikacje pozwolą Ci też usprawnić obsługę klienta. Zadowoleni klienci i sprawnie działający dostawcy to klucz do zwiększenia rentowności, czyż nie?


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami