Outsourcing i usługi IT

Outsourcing i usługi IT

Hosting

Świadczymy usługi hostingu środowisk IT oraz serwerów zapewniając optymalne warunki techniczne pomieszczeń serwerowni, w tym odpowiednią temperaturę, wilgotność, ochronę przeciwpożarową, zasilanie awaryjne oraz wsparcie techniczne doświadczonych specjalistów.

Oferujemy również usługę hostingu na czas wdrożenia (implementation hosting), dzięki której klient uzyskuje korzyści w postaci:

 • redukcja czasu i kosztów dzięki wcześniejszemu rozpoczęciu projektu,
 • bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania systemu od samego początku,
 • brak konieczności związania zasobów spowodowanej sizingiem, zamówieniem i instalacją,
 • przesunięcie w czasie decyzji dotyczącej zakupu sprzętu.

Administracja

Oferujemy pełen zakres najwyżej jakości usług administracji, również zdalnej środowisk IT, w tym m.in. systemów ERP, CRM i BI (w szczególności SAP), systemów operacyjnych i pocztowych, baz danych, serwerów plików, serwerów terminali, domen i środowisk wirtualnych.

Świadczymy także usługę zarządzania infrastrukturą stacji roboczych (desktop management). Zespół naszych specjalistów codziennie zarządza setkami komputerów osobistych będących własnością naszych klientów.

Cloud computing

Świadczymy usługi w modelach:

 • IaaS (Infrastructure as a Service) – polegający na dostarczeniu infrastruktury data center oraz zasobów systemowych (CPU, Storage, NET). Klient pozostaje odpowiedzialny za systemy operacyjne, administracje i działanie aplikacji,
 • PaaS (Platform as a Service) – jest to model IaaS rozszerzony o systemy operacyjne wraz z usługą administracji i monitoringu. Klient otrzymuje środowisko gotowe do instalacji aplikacji. Klient pozostaje odpowiedzialny za poprawne działanie aplikacji,
 • SaaS (System as a Service) – model usług polegający na dostarczeniu klientom gotowego rozwiązania obejmującego zasoby, systemy oraz przygotowaną pod potrzeby klienta aplikację. Po stronie klientów pozostaje użytkowanie aplikacji.

Usługi sieciowe

W zakresie naszych usług oferujemy audyt, projektowanie i budowanie, rozwój i modyfikację rozwiązań sieciowych, a także monitoring i administrację infrastrukturą sieciową klienta 24x7x365 w oparciu o umowę SLA.

Obszary naszych usług:

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową (sieci WAN, LAN, WLAN)
 • Security (Firewall/IDS/IPS, VPN RA bezpieczny dostęp do zasobów firmy, systemy autoryzacji użytkowników mobilnych)
 • Rozwiązania sieciowe dla data center (systemy komunikacji sieciowej pomiędzy data center, rozwiązania sieciowe w rozwiązaniach Blade)
 • Rozwiązania Unified Communications (centrale IP PBX, telefonia IP, systemy telekonferencyjne)
 • Optymalizacja sieci WAN/LAN (zaawansowanie zarządzania ruchem sieciowym, akceleracja ruchu w sieci WAN, load balancing ruchu sieciowego).

Monitoring

Oferujemy usługę monitoringu polegającą na ciągłej kontroli wszystkich parametrów zarówno systemu operacyjnego, oprogramowania jak i elementów fizycznych zgodnie z umowami SLA oraz wewnętrznymi procedurami i instrukcjami.

Dzięki zastosowaniu systemów monitorujących takich jak: Zabbix, Nagios czy Tivoli Netcool oraz zintegrowaniu ich w jednym narzędziu, jakim jest autorskie oprogramowanie o nazwie it.admin, pracownicy działu monitoringu mają możliwość szybkiej i trafnej analizy zaistniałych problemów, a co za tym idzie skróceniu czasu usunięcia awarii do minimum.

Dział monitoringu dba także o przepływ informacji pomiędzy pozostałymi technicznymi działami firmy, jest pierwszą linią wsparcia dla tworzonych kopii zapasowych oraz wybranych klientów sieciowych.

Pracownicy działu pełnią dyżur 24 godzin 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Bezpieczeństwo

Nasza oferta w pełni odpowiada na potrzeby dotyczące bezpieczeństwa systemów i danych. Oferujemy usługi disaster recovery, czyli odtworzenie danych w razie awarii, a także usługę dual data center polegającą na zlokalizowaniu systemów klienta w dwóch oddalonych od siebie, niezależnych centrach przetwarzania danych.

Co roku poddajemy niezależnemu audytowi procedury dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji, usługami informatycznymi i ciągłością działania. Dzięki temu posiadamy akredytowane certyfikaty ISO 27001, ISO 20000 oraz ISO22301, potwierdzające najwyższy światowy poziom świadczonych przez nas usług.

Dodatkowo przechodzimy audyt ISAE 3402, potwierdzający możliwość świadczenia usług wsparcia w realizacji wytycznych Sarbanes Oxley Act (SOX) oraz jej japońskiego odpowiednika J-SOX.

Nearshoring

W ramach usług nearshoringowych wspieramy międzynarodowych klientów w następujących obszarach:

 • druga linia wsparcia dla usług i aplikacji biznesowych (obsługa zgłoszeń, diagnostyka, rozwiązywanie problemów, szkolenia)
 • rozwój i utrzymanie oprogramowania w oparciu o różne technologie, poprawianie błędów, testowanie aplikacji (development center).

Korzyści dla Klienta to przede wszystkim działalność w tej samej strefie czasowej, znajomość specyfiki rynku europejskiego, brak barier kulturowych i językowych, dostęp do specjalistów IT oraz redukcja kosztów.

Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy w ramach projektów neashoringowych pomożemy Państwu obniżyć koszty i wykorzystać efekty synergii.

Service desk

Oferujemy wygodny sposób składania zgłoszeń dotyczących problemów z użytkowaniem aplikacji bądź sprzętu przez użytkowników końcowych poprzez konsultantów service desk. Kontakt z service desk możliwy jest w trybie 24×7 jednym z trzech kanałów: telefon, email, strona www.

Więcej o service desk

Certyfikat SAP HANA Operations Services

itelligence oferuje bezpieczne i efektywne usługi dla rozwiązań SAP opartych na platformie SAP HANA co zostało potwierdzone unikatowym globalnym certyfikatem SAP HANA Operation Services przyznanym po szczegółowym audycie przez SAP AG.

To potwierdzenie najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez data center itelligence dla klientów, którzy pragną rozwijać swoją infrastrukturę IT w oparciu o platformę SAP HANA i rozwiązania typu „in-memory”.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami