Serwis aplikacyjny SAP

Wsparcie aplikacyjne

Wsparcie i rozwój aplikacji

Utrzymanie aplikacji w sprawnym działaniu na kolejnych etapach cyklu życia usług określonego przez standard ITIL.

Serwis oprogramowania SAP

Serwis producenta oprogramowania SAP – SAP Maintenance realizowany przez partnera SAP o statusie VAR (Value Added Reseller).

Pomoc techniczna dotycząca aplikacji

Długofalowa obsługa powdrożeniowa aplikacji, w tym zarządzanie zgłoszeniami na podstawie umowy dotyczącej poziomu usług (SLA).

Optymalizacja i doskonalenie

Optymalizacja funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań SAP w celu zwiększenia wydajności i efektywności. Udoskonalanie obecnych rozwiązań poprzez dodawanie nowych lub rozszerzonych funkcji.

Monitorowanie procesów biznesowych

Monitorowanie aspektów funkcjonalnych i technicznych aplikacji. Kontrola nad newralgicznymi procesami biznesowymi, interfejsami i przepływami pracy oraz raportowanie na ich temat.

Sevice desk

Oferujemy wygodny sposób składania zgłoszeń dotyczących problemów z użytkowaniem systemu przez użytkowników końcowych poprzez konsultantów service desk. Kontakt z service desk możliwy jest w trybie 24×7 jednym z trzech kanałów: telefon, email, strona www.

Więcej o service desk


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami