Łatwe zarządzanie finansami

Łatwe zarządzanie finansami

Dzięki wszechstronnej ofercie produktów SAP możesz skutecznie nadzorować i kontrolować swoje procesy finansowe. Lepszy dostęp do informacji ułatwia podejmowanie decyzji handlowych, które przyczyniają się do wzrostu rentowności i efektywności.

Standaryzacja procesów w obszarach rachunkowości i kontroli

Rozwiązanie SAP zaprojektowane z myślą o uproszczeniu i ujednoliceniu procesów we wszystkich jednostkach rachunkowych i kontrolnych firmy pozwala szybciej zamykać księgi rachunkowe. Automatyzacja najważniejszych czynności — takich jak dokonywanie zapisów księgowych czy naliczanie zobowiązań — zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa. Kolejną korzyścią jest zwiększenie kontroli poprzez usprawnienie procesów zarządzania przepływami środków pieniężnych, nadzorowania środków trwałych i monitorowania budżetów. Warto również wspomnieć o możliwości dostosowywania raportów na podstawie danych finansowych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym z jednego źródła — dzięki temu firma może szybciej analizować dane, tworzyć plany i przeprowadzać kontrole.

Trafniejsze prognozowanie

W dynamicznie zmieniającym się świecie kluczowego znaczenia nabiera wiarygodność danych. Trafne prognozy umożliwiają budowanie trwałych relacji z klientami, pracownikami, inwestorami i partnerami. W tej sytuacji warto skorzystać z odpowiedniego rozwiązania SAP i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie systemów finansowych, dzięki którym można sprawnie badać hipotetyczne scenariusze i analizować uzyskiwane wyniki. Na przykład rozwiązanie SAP Business Planning and Consolidation oferuje zaawansowane funkcje raportowania o odchyleniach, za pomocą których można porównywać plany z rzeczywistymi wynikami i analizować rozbieżności między nimi. Wiarygodne informacje finansowe ułatwiają też podejmowanie decyzji sprzyjających realizacji celów biznesowych firmy.

Obniżenie kosztów i zwiększenie przejrzystości zarządzania finansami

Przejrzyste zarządzanie finansami jest nieodzownym elementem sprawnego kierowania przedsiębiorstwem. Dzięki temu poszczególne zespoły znają wyznaczone im cele finansowe i dysponują środkami umożliwiającymi ich realizację. Nasze rozwiązania upraszczają i przyspieszają sporządzanie sprawozdań finansowych służących do monitorowania, wykazywania i prezentowania najważniejszych wyników. Ponadto itelligence łączy strategiczne myślenie z know-how w dziedzinie produktów SAP i znajomością poszczególnych sektorów branżowych. Dzięki temu może zaoferować rozwiązania pozwalające bardziej precyzyjnie określić sytuację finansową firmy oraz szybciej i bardziej opłacalnie nią zarządzać.

Informacje finansowe w czasie rzeczywistym

Współczesne rynki funkcjonują coraz częściej w czasie rzeczywistym, co rodzi określone oczekiwania. Konsumenci chcą mieć w zasięgu ręki najnowsze aktualności, informacje o cenach i oferty. W tej sytuacji firmy muszą zapewnić im dostęp do danych na żądanie, a to pociąga za sobą zasadniczą zmianę sposobu funkcjonowania, przewyższającą możliwości niektórych systemów informatycznych. Dzięki bogatej wiedzy na temat produktów SAP i konkretnych rozwiązań możemy pomóc Twojej firmie w monitorowaniu na bieżąco wyników działalności operacyjnej. Dzięki temu firma zyska lepszy dostęp do informacji i większą kontrolę, a także będzie mogła skuteczniej budować zaufanie wśród klientów, inwestorów i partnerów.

Przyspieszenie procesów związanych z zaopatrzeniem

Rozwiązania SAP mogą przyspieszyć realizację zakupów. Nasza wiedza w tej dziedzinie — wsparta doświadczeniem w realizacji międzynarodowych projektów — obejmuje między innymi automatyzację zadań, tworzenie powiązań między dokumentami dotyczącymi zakupów na potrzeby kontroli oraz obsługę wielu walut. Dzięki temu Twoja firma i jej pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na wykonywanie działań przynoszących wymierne zyski. Większa przejrzystość wydatków daje też silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami. W rezultacie firma może bardziej strategicznie zarządzać zamówieniami, kontrolować zapasy magazynowe oraz upraszczać procesy związane z zakupami we wszystkich obszarach struktury organizacyjnej.

Usprawnienie przepływu środków pieniężnych

Zapewnienie właściwego przepływu środków pieniężnych to delikatny proces w każdej firmie — niezależnie od wielkości. Oprogramowanie SAP do zarządzania przedsiębiorstwem pozwala zdecydowanie skrócić czas upływający od momentu realizacji zamówienia do momentu otrzymania płatności, a także uzyskać dokładniejsze informacje na temat procesu zaopatrzenia. Ponadto nasze doświadczenie w zarządzaniu przepływami środków pieniężnych w różnych sektorach przemysłu pozwala przewidywać i rozwiązywać z wyprzedzeniem potencjalne problemy. Na przykład wbudowane mechanizmy kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym pozwalają sygnalizować nieprawidłowości na dowolnym etapie procesu zaopatrzenia.

Automatyzacja procesów związanych z płatnościami za faktury

Celem automatyzacji każdego procesu finansowego powinno być zwiększenie wydajności pracy przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej dokładności. Korzystając z naszej specjalistycznej wiedzy na temat produktów SAP, firma może przyspieszyć przetwarzanie faktur poprzez wdrożenie bardziej efektywnych procesów obsługi płatności, które pozwalają wyeliminować ręczną obsługę i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów. Rozwiązania te usprawniają przepływ środków pieniężnych, a także pozwalają skuteczniej kontrolować proces odbioru, przetwarzania i archiwizacji faktur. Sprawna i ujednolicona obsługa płatności ułatwia również przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami