Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Skorzystaj z rozwiązań pozwalających skutecznie chronić najcenniejsze aktywa firmy i podejmować decyzje z uwzględnieniem kwestii ryzyka. Od tego zależy Twoja reputacja.

Obniżenie kosztów zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności

Koszty zarządzania ryzykiem stale rosną, a każdy nowy przepis może wymusić zmianę sposobu prowadzenia działalności. W tej sytuacji firmy muszą na bieżąco śledzić wprowadzane uregulowania i reagować na nie, co jest bardzo czaso- i pracochłonnym procesem. Korzystając z naszego know-how w dziedzinie rozwiązań SAP oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem pomożemy Twojej firmie obniżyć koszty związane z ryzykiem w takich obszarach, jak ochrona danych czy kierowanie działalnością w skali globalnej. Zadbamy też o właściwą integrację rozwiązań SAP z zakresu nadzoru, ryzyka i zgodności z dotychczasowym systemem SAP przedsiębiorstwa.

Większy dostęp do informacji w całym przedsiębiorstwie

Czy systemy informatyczne Twojej firmy dają jednoznaczny i pełny obraz jej funkcjonowania? Czy informacje są dostępne w czasie rzeczywistym i obejmują wszystkie obszary działalności? Mając do dyspozycji niezbędne informacje, firma może podejmować skalkulowane ryzyko lub nie podejmować go wcale, zależnie od przyjętego poziomu akceptacji ryzyka. Te same informacje pozwalają również rozpoznać najsłabsze ogniwa łańcucha zarządzania ryzykiem, które wymagają zastosowania lepszych mechanizmów kontroli. Dzięki rozwiązaniom SAP możesz szybciej i trafniej oceniać ryzyko, a tym samym lepiej wykorzystywać nadarzające się okazje.

Monitorowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem i mierzenie ich skuteczności

Jednym z wyznaczników jakości zarządzania ryzykiem jest poziom kontroli. Oferowane przez nas rozwiązania SAP umożliwiają wdrożenie efektywnych zasad i systemów zarządzania ryzykiem, w tym automatyzację niektórych działań. Dzięki temu Twoja firma może szybko stwierdzić, czy jej systemy spełniają pokładane w nich nadzieje, wygenerować odpowiednie raporty oraz wprowadzić niezbędne poprawki. Dostosowanie mechanizmów kontroli do wymagań operacyjnych pozwala również zwiększyć odporność przedsiębiorstwa na ewentualne zakłócenia związane z codzienną działalnością.

Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Rozszerzanie działalności Twojej firmy wiąże się z koniecznością przestrzegania coraz to nowych przepisów. Aby zapanować nad wszystkimi wymogami prawnymi, firmy zazwyczaj wprowadzają kolejne procesy lub funkcje. Rozwiązuje to problem doraźnie, ale często prowadzi do nałożenia obszarów odpowiedzialności, powstania niespójnych procesów oraz dublowania pracy. Rozwiązania SAP z zakresu nadzoru, ryzyka i zgodności (governance, risk and compliance, GRC) pomogą Twojej firmie skutecznie zapobiegać ryzyku i ograniczać jego skutki, a tym samym chronić wartość i reputację firmy.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami