Szybsza analiza danych

Szybsza analiza danych

Skorzystaj z naszej fachowej wiedzy z zakresu rozwiązań SAP oraz narzędzi analitycznych, analizy danych biznesowych i planowania finansowego. Dzięki temu uzyskasz nowe informacje i odkryjesz prawdziwą wartość swoich danych.

Przekształcanie danych w użyteczne informacje

Dzięki doskonałej znajomości rozwiązań SAP z zakresu integracji danych możemy pomóc Twojej firmie analizować dane pochodzące z wielu źródeł, przechowywane w postaci usystematyzowanej i nieusystematyzowanej. Rozwiązania SAP zwiększają dostępność i jakość danych, a także ułatwiają ich przenoszenie i przekształcanie oraz wydobywanie z nich użytecznych informacji. Możesz znacznie szybciej analizować złożone, zróżnicowane informacje i duże zasoby danych. Dzięki platformie SAP HANA praktycznie każde przedsiębiorstwo może zrewolucjonizować kontakty z klientami, pracownikami, dostawcami i partnerami.

Odkrywanie ukrytej wartości danych

Wnikliwa analiza danych pozwala wydobyć informacje o trendach i okazjach handlowych, a także rozpoznać nieznane dotąd zagrożenia. Wykorzystaj odpowiednie aplikacje SAP i lepiej poznaj zachowania i bieżące potrzeby klientów – to ułatwia podejmowanie decyzji. Szczegółowe informacje analityczne umożliwią Twojej firmie reagować natychmiast, oferować klientom korzystne rozwiązań i wykorzystywać nowe możliwości. Dzięki rozwiązaniom SAP zachowasz kontrolę nad danymi bez względu na ich ilość.

Lepsza analiza predykcyjna

Gdy wiesz, co napędza trendy rynkowe, lepiej przygotujesz się na dalszy rozwój sytuacji. Narzędzia analityczne SAP umożliwią Twojej firmie rozpoznanie dotychczasowych zdarzeń i wykorzystanie ich do przewidywania przyszłych zmian na rynku. Dzięki temu możesz świadomie podejmować decyzje, odpowiednio dobierać produkty i usługi do potrzeb klientów oraz zmniejszać ryzyko. Ponadto możesz prowadzić analizy predykcyjne z wykorzystaniem istniejących zasobów danych.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Chroniąc dane, firma chroni również swoje przychody i reputację. Z myślą o tym oferujemy aplikacje SAP aktywnie chroniące własność intelektualną, składniki majątku, pracowników, partnerów i klientów, a także usługi hostingowe i usługi zarządzania aplikacjami zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa. Warto również pamiętać, że w ramach serwisowania rozwiązań SAP używanych przez naszych klientów stale aktualizujemy zabezpieczenia, aby stawić czoła najnowszym zagrożeniom.

Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Dzięki właściwym narzędziom nawet pojedyncze porcje danych mogą stać się prawdziwą żyłą złota. Odpowiednie narzędzia i aplikacje do analizy danych biznesowych umożliwiają scalanie i analizowanie informacji w czasie rzeczywistym. W rezultacie firma może podejmować decyzje operacyjne i strategiczne na podstawie faktów i obserwacji, a tym samym unikać kosztownych opóźnień. Rozwiązanie SAP można też dostosowywać na bieżąco w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, co pozwala integrować pracowników, informacje i procesy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Jeśli dodamy do tego platformę SAP HANA, firma zyskuje możliwość natychmiastowego przetwarzania dużych ilości danych transakcyjnych i operacyjnych pochodzących z różnych źródeł.

Poszerzanie dostępu do informacji

Zaufanie do posiadanej infrastruktury, obejmującej systemy, urządzenia przenośne i oprogramowanie, stanowi solidną podstawę dla nowych opcji współpracy. Rozwiązania SAP oferują między innymi funkcje delegacji uwierzytelniania i ochrony logowania, które zwiększają bezpieczeństwo gdy rozszerzasz dostęp do informacji. Procedury te pozwalają wyeliminować luki w zabezpieczeniach na poziomie użytkowników, systemów i aplikacji, a tym samym umożliwiają sprawne utrzymywanie kontaktów z klientami bez narażania na szwank bezpieczeństwa firmy.

Podnoszenie jakości danych

Dane są siłą napędową współczesnego świata, w związku z czym ich ilość nieustannie rośnie. Firmy otrzymują też informacje z coraz liczniejszych i bardziej zróżnicowanych źródeł, co utrudnia zapewnienie jednorodności. Oferowane przez nas rozwiązanie it.master data simplified umożliwia konsolidację i harmonizację danych oraz centralne zarządzanie nimi. Ponadto proponujemy oprogramowanie SAP NetWeaver, które pozwala zintegrować systemy firmy SAP i innych dostawców w celu uzyskania dokładnych informacji o klientach, produktach, dostawcach i pracownikach firmy. Wszystkie te elementy przyczyniają się do usprawnienia procesów biznesowych i decyzyjnych.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami