Większa efektywność działania

Większa efektywność działania

Rynki, trendy i klienci nieustannie się zmieniają. Dopasujemy rozwiązania SAP, usługi i technologie do Twoich potrzeb, z myślą o uzyskaniu większych efektów przy małych nakładach. To jest właśnie nasz SAP know-how.

Większy nadzór nad działalnością operacyjną i wynikami

Nikt nie może się z nami równać pod względem znajomości narzędzi analitycznych. Dostosowujemy rozwiązania SAP do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu możesz bardziej wnikliwie przyjrzeć się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Pulpit operacyjny pozwala obserwować działanie firmy dzień po dniu i minuta po minucie, a uzyskane dzięki temu przejrzyste informacje ułatwiają tworzenie budżetów, osiąganie zakładanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i realizowanie założeń biznesowych. Ponadto dzięki nim można jednoznacznie wykazywać realizację przyjętych założeń.

Podnoszenie jakości produktów i usług

Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem usprawnia procesy, zacieśnia kontrolę i gwarantuje stałą jakość. Jako globalny partner SAP oferujemy specjalistyczne rozwiązania umożliwiające kontrolę jakości zgodnie z wymogami obowiązującymi w poszczególnych branżach i państwach. Pomagamy też lepiej wykorzystać powyższe rozwiązania poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji narzędzi analitycznych i technologii mobilnych – instalowanych lokalnie, udostępnianych w chmurze lub zarządzanych przez naszą firmę.

Redukcja strat i dublowania pracy

Zmniejszanie strat ma kluczowe znaczenie w sektorach sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów konsumpcyjnych oraz produkcji. W wielu przedsiębiorstwach optymalizacja stanów magazynowych przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności działania. Potrzebujesz stabilnej platformy o dużej dostępności, która umożliwi kontrolę i analizę poziomu zapasów w dowolnej chwili (również w czasie rzeczywistym). Dzięki temu unikniesz strat (szczególnie w przypadku towarów łatwo psujących się) oraz problemów związanych z zakupem zbyt małej lub zbyt dużej ilości towaru. W efekcie zwiększysz kontrolę nad przepływem środków pieniężnych.

Eliminacja ręcznych procesów

Ograniczony dostęp do rozmaitych systemów wspomagających działalność firmy może skutkować powstaniem „ręcznych obejść”, bazujących na poczcie elektroniczne, rozmowach telefonicznych czy arkuszach kalkulacyjnych. W rezultacie firma ma do dyspozycji jedynie fragmentaryczne, niespójne zbiory danych w oddzielnych systemach. Jednak jest na to sposób! Oprogramowanie SAP do zarządzania przedsiębiorstwem pozwala usprawnić, zintegrować i zautomatyzować procesy, a tym samym ograniczyć ryzyko, niepewność i koszty.

Automatyzacja zadań

W miarę rozwoju firmy coraz większego znaczenia nabiera konsolidacja rachunkowości, obsługi klienta i łańcucha dostaw. Co więcej, konieczne staje się wdrożenie mniej pracochłonnych procesów oraz systemów zgodnych z przepisami obowiązującymi w wielu krajach. Dzięki doskonałej znajomości rozwiązań SAP z zakresu automatyzacji procesów pomożemy Ci zredukować czas trwania i koszty powtarzalnych, czasochłonnych działań. Ponadto, będziesz w stanie podnieść jakość obsługi klienta, zwiększyć dokładność prognoz finansowych i produktywność.

Integracja procesów produkcyjnych

Złożoność środowiska opartego na autonomicznych systemach informatycznych utrudnia usprawnianie procesów i zwiększanie wydajności produkcji. W związku z tym, razem z producentami maszyn, urządzeń i podzespołów podjęliśmy działania mające zwiększać dostępność informacji o procesach produkcji na magazyn, produkcji na zlecenie i projektowania na zlecenie. Dzięki temu firmy mogą szybciej realizować zamówienia, integrować procesy w obrębie hali produkcyjnej oraz optymalizować przepływ materiałów. Standaryzacja procesów produkcyjnych ułatwia też elastyczne reagowanie na potrzeby klientów. Wynikające z tego korzyści są widoczne na wszystkich etapach cyklu życia produktów – od koncepcji poprzez prace rozwojowe, planowanie, zaopatrzenie i produkcję, po obsługę klienta.

Reakcja na potrzeby klienta

Chcesz wiedzieć, co myślą i mówią Twoi klienci? Najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami SAP CRM pozwala uzyskać szczegółowe dane na ten temat. Dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z funkcji przetwarzania w pamięci, oferowanych przez platformę SAP HANA, dzięki którym analizę danych trwającą dawniej nawet kilka tygodni można teraz przeprowadzićć w ciągu zaledwie kilku minut. Rozwiązanie SAP 360 Customer dostarcza w czasie rzeczywistym danych umożliwiających natychmiastowe zwiększanie skuteczności sprzedaży, obsługi i marketingu. Co więcej, rozwiązanie to pozwala bardziej precyzyjnie przewidywać upodobania klientów i skuteczniej na nie reagować.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami