Wydajna praca w dowolnym miejscu

Wydajna praca w dowolnym miejscu

Rozwiązania SAP zwiększają elastyczność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, a wszechstronna oferta technologii przetwarzania w chmurze umożliwia prężniejsze działanie.

Wykorzystanie potencjału przetwarzania w chmurze i technologii mobilnych

Użytkownicy znacznie częściej uzyskują dzisiaj dostęp do Internetu za pomocą smartfonów i tabletów niż komputerów stacjonarnych, a coraz powszechniejsze korzystanie z urządzeń przenośnych do celów służbowych przyczynia się do wzrostu wydajności pracy. Jednocześnie przetwarzanie w chmurze ułatwia firmom zwiększanie elastyczności, przekształcanie procesów obsługi klienta i kontrolowanie kosztów. Praca mobilna i przetwarzanie w chmurze są już nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw, dlatego warto skorzystać z usług partnera znającego specyfikę tego środowiska. Jako globalny partner SAP w dziedzinie usług w chmurze lepiej niż ktokolwiek inny znamy innowacje wprowadzane przez firmę SAP w tej dziedzinie. Dzięki temu możemy zaoferować najnowsze bezpieczne, skalowalne i elastyczne rozwiązania.

Praca w dowolnym miejscu za pomocą dowolnego urządzenia

Urządzenia przenośne są podstawą funkcjonowania współczesnego świata, w którym wymiana informacji odbywa się nieprzerwanie, a granica między życiem prywatnym a pracą często się zaciera. W tej sytuacji strategia firmy musi uwzględniać pracę mobilną, a pracownicy muszą mieć do dyspozycji narzędzia umożliwiające dostęp do informacji z dowolnego miejsca. Z naszą pomocą znajdziesz właściwe rozwiązania mobilne SAP, które zaspokoją potrzeby Twojej firmy i pozwolą zoptymalizować jej funkcjonowanie. Usprawnienie procesów dzięki rozwiązaniom mobilnym pozwoli też szybciej uzyskać zwrot z inwestycji.

Sprawniejsza współpraca z partnerami

Wśród innowacji oferowanych przez SAP są technologie mobilne i oparte na chmurze oraz techniki przetwarzania w pamięci. Połączenie powyższych elementów pozwala zwiększyć elastyczność działania firmy — szczególnie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi. Firma może przy tym zainstalować system w swojej siedzibie, skorzystać z usług świadczonych na żądanie bądź zlecić zarządzanie aplikacjami zewnętrznemu dostawcy w ramach outsourcingu. Standaryzacja procesów pozwala również uzyskać maksymalne korzyści z tytułu współpracy z kontrahentami. Dzięki temu można tworzyć spójne, efektywne systemy usprawniające wymianę informacji — niezależnie od dalszego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Planowanie zatrudnienia

Największym atutem każdej firmy są jej pracownicy. Dlatego właśnie specjaliści z SAP stworzyli pakiet programów i narzędzi do planowania i analizy zatrudnienia, które umożliwiają rekrutowanie i utrzymywanie w firmie najbardziej uzdolnionych pracowników oraz rozwijanie ich umiejętności. Za pomocą produktów SAP można również przydzielać pracowników do właściwych projektów zależnie od kwalifikacji i dostępności oraz monitorować postęp prac w czasie rzeczywistym, aby dostarczyć osobom podejmującym decyzje wszelkich niezbędnych informacji. Korzystając z naszego know-how w dziedzinie produktów SAP, możesz uzyskać pełny obraz swoich zasobów kadrowych.

Współdziałanie w dowolnym czasie i miejscu

Najprężniej działające przedsiębiorstwa stosują sprawdzoną strategię polegającą na zacieśnianiu współpracy i zwiększaniu innowacyjności. Cechy te są coraz częściej warunkiem przetrwania na dynamicznie zmieniającym się rynku, na którym każda potencjalna transakcja jest jednocześnie próbą szybkości reagowania i umiejętności skutecznego mobilizowania pracowników. Rozwiązania SAP ułatwiają pracownikom utrzymywanie kontaktów z klientami, a skuteczna wymiana informacji sprzyja realizowaniu celów biznesowych — nawet jeśli poszczególne zespoły znajdują się w różnych krajach i strefach czasowych.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami