Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Skorzystaj z naszego know-how w zakresie rozwiązań SAP i usprawnij działanie sieci Twoich dostawców pod kątem konkretnych rezultatów. Pomożemy poprawić wydajność, usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zapasów i powierzchni magazynowej.

Przewidywanie zmian popytu i reagowanie na nie

Rozumiesz swoich klientów. Znasz swój rynek. Dostrzegasz nadarzające się okazje. Aby pokonać rywali, musisz jeszcze wykazać się elastycznością. Rozwiązanie SAP Supply Chain Management (SCM) pozwoli Ci szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku, a także dostarczy przejrzystych informacji na temat dostawców i łańcucha logistycznego, pozwalających znaleźć właściwą równowagę między podażą a popytem. Za pomocą oprogramowania firmy SAP do zarządzania popytem możesz prognozować, planować i wdrażać procesy związane z łańcuchem dostaw oraz korygować je, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto Twoja firma może przewidywać reakcje klientów na zmiany cen i analizować inne hipotetyczne scenariusze.

Lepsza obsługa klienta

Przyjrzyj się dokładniej potrzebom klientów. Pomiar jakości obsługi ułatwia integrowanie wszystkich ogniw Twojego łańcucha dostaw – od planowania po realizację zamówień – zgodnie z potrzebami odbiorców. Wskaźniki dotyczące zachowań klientów dostarczają też cennych wskazówek umożliwiających zwiększanie lojalności. Uzyskane w ten sposób informacje możesz wykorzystać do zarządzania dostawcami, logistyką i zapasami w sposób zapewniający zadowolenie klientów. Ciągły pomiar osiąganych wyników pomoże Ci również zmniejszać ryzyko, kontrolować koszty i podnosić poziom obsługi klienta.

Bardziej efektywne zarządzanie zapasami

Utrzymanie stanów magazynowych na właściwym poziomie wymaga ciągłych starań. Niewłaściwe zarządzanie zapasami negatywnie wpływa nie tylko na przepływy środków pieniężnych, lecz także może spowodować spadek zadowolenia i lojalności klientów oraz obniżenie poziomu usług, co w ostatecznym rozrachunku oznacza zmniejszenie zysków. Rozwiązanie SAP Extended Warehouse Management (EWM) i związane z nim narzędzia analityczne pozwalają lepiej monitorować i kontrolować stany magazynowe. Rozwiązanie to, stworzone z myślą o obsłudze magazynów wielkopowierzchniowych, pozwala zautomatyzować ruchy magazynowe i zarządzanie zapasami na wszystkich etapach. Dzięki temu Twoja firma może właściwie równoważyć ilość zasobów z dostępną powierzchnią magazynową oraz dostosowywać podaż do popytu.

Obniżenie kosztów działania łańcucha dostaw

W miarę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa rośnie liczba dostawców, od których zależy jego sprawne funkcjonowanie. Sposób zarządzania takimi relacjami międzyfirmowymi ma bezpośredni wpływ na jakość działania łańcucha dostaw. Rozwiązanie SAP Supply Chain Management (SCM) pomoże Ci obniżyć koszty kierowania całą siecią logistyczną poprzez zwiększenie dostępności informacji i zacieśnienie kontroli. Z kolei rozwiązanie SAP Supplier Relationship Management (SRM) zwiększa efektywność procesów i zapewnia przejrzystość w obszarze zaopatrzenia.

Ściślejsza kontrola jakości

Integracja systemów przedsiębiorstwa ułatwia monitorowanie wszystkich czynników wpływających na jakość produktów w poszczególnych obszarach działalności. Powiązanie systemów zarządzania jakością z systemami zarządzania produkcją zwiększa też skuteczność kontroli, ponieważ umożliwia mierzenie parametrów funkcjonowania łańcucha dostaw. Za pomocą oprogramowania firmy SAP do zarządzania przedsiębiorstwem możemy scalić odrębne jednostki organizacyjne, co sprzyja ścisłej współpracy. Ponadto oprogramowanie to pozwala przyspieszyć podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach, od pracowników na hali produkcyjnej po kierowników operacyjnych, poprzez dostarczenie właściwym osobom właściwych informacji we właściwym czasie.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami