Zdobywanie nowych rynków

Zdobywanie nowych rynków

Rywalizacja między firmami dawno już wykroczyła poza granice poszczególnych krajów. W dobie globalizacji utrzymanie się na rynku i osiąganie sukcesów wymaga wprowadzania innowacyjnych produktów. Właśnie dlatego dostosowujemy rozwiązania SAP do przyszłych potrzeb naszych klientów.

Generowanie przychodów na nowych rynkach

Współczesne rynki nabierają coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Jeśli Twoja firma konkuruje już na rynkach zagranicznych, warto rozważyć skorzystanie z rozwiązania opartego na chmurze. W tym zakresie służymy pomocą w integracji wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, takich jak finanse, kadry, sprzedaż, zaopatrzenie, obsługa klienta i łańcuch dostaw. Ponadto oferujemy usługi hostingu i zarządzania aplikacjami, które pozwalają uprościć zarządzanie systemami informatycznymi w firmach rozpoczynających działalność na zagranicznych rynkach.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Im prężniej działa przedsiębiorstwo, tym szybciej może wprowadzać na rynek nowe produkty. Szybkie reagowanie i współpraca są obecnie niezbędne do utrzymania się na dynamicznym, globalnym rynku. W tej sytuacji przydaje się nasze know-how w dziedzinie rozwiązań SAP, które pozwala zwiększyć prężność i skuteczność działania firmy. Dzięki właściwym systemom informatycznym — zainstalowanym lokalnie, udostępnianym na żądanie w chmurze lub oferowanym w formie całkowicie zarządzanej usługi — możesz być bliżej swoich klientów i szybciej reagować na nadarzające się okazje.

Wykorzystanie zalet handlu elektronicznego

W dobie globalizacji przed firmami otwierają się nowe możliwości działania poza granicami własnego kraju. Znakomitym przykładem jest handel elektroniczny, który zdecydowanie ułatwia docieranie do nowych klientów. Rynki wirtualne umożliwiają zwiększenie liczby transakcji również tym przedsiębiorstwom, które mają placówki tylko w jednym kraju, lub dysponują ograniczonymi środkami. Służymy pomocą w budowaniu właściwej platformy handlu elektronicznego, która przyczyni się do zwiększenia udziału Twojej firmy w nowych rynkach.

Uproszczenie systemów IT w celu spełnienia złożonych wymogów prawnych

Rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne pociąga za sobą konieczność przestrzegania dodatkowych przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach, a także może wiązać się ze wzrostem liczby dostawców. Nasze know-how w dziedzinie rozwiązań SAP pozwala uprościć proces zapewnienia zgodności z przepisami i obniżyć związane z tym koszty. Możemy też dopasować nasze usługi outsourcingu i zarządzania aplikacjami do indywidualnych potrzeb Twojej firmy, co dodatkowo usprawnia świadczenie usług informatycznych w różnych państwach i regionach oraz na różnych kontynentach. W rezultacie możesz szybciej i taniej zarządzać obszarem IT, a jednocześnie skuteczniej kontrolować ryzyko i zgodność z przepisami.

Konkurowanie w skali globalnej

Dzięki świetnej znajomości produktów SAP pomagamy firmom wchodzącym na rynki międzynarodowe w tworzeniu skalowalnych rozwiązań informatycznych sprzyjających dalszemu rozwojowi. Pomagamy też w prowadzeniu działalności na nowych rynkach poprzez dostosowywanie procesów biznesowych do miejscowych wymagań prawnych. W ramach globalnej strategii działania można również wykorzystać oprogramowanie analitycznego SAP, które współpracuje z wieloma różnymi systemami, a tym samym zapewnia wysoki stopień integracji informacji zarządczych.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami