Wsparcie aplikacyjne

Aktywne wsparcie aplikacyjne

Dzięki nam możesz zawsze wyprzedzać o krok rozwój wydarzeń. Rozwiązania SAP pozwalają zwiększyć stabilność aplikacji i utrzymać maksymalną sprawność działania systemów. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, aktywnie monitorujemy i optymalizujemy wydajność infrastruktury informatycznej. Staramy się przewidywać wszelkie ewentualności i ściśle współpracujemy z wewnętrznym personelem informatycznym. Dzięki temu możemy rozwiązywać problemy związane z aplikacjami, zanim jeszcze wpłyną one negatywnie na działalność przedsiębiorstwa. Co więcej, jeśli Twoje potrzeby ulegną zmianie, my również dostosujemy nasze usługi zarządzania aplikacjami do nowych wymagań stawianych Twojej firmie oraz jej zasobom informatycznym i danym. Tego właśnie należy oczekiwać od globalnego dostawcy usług zarządzania aplikacjami SAP, legitymującego się certyfikatem ISO 20000.

Strategia odzwierciedlająca Twoje wymagania

Systemy informatyczne są kołem zamachowym Twojej firmy. Sprawne funkcjonowanie aplikacji nie tylko służy realizacji strategii informatycznej – przede wszystkim stanowi warunek osiągania celów biznesowych. W tej sytuacji istotnym atutem jest nasza ścisła współpraca partnerska z firmą SAP. Dzięki niej pomagamy przekuć inwestycje w zaplecze informatyczne na korzyści biznesowe oraz zapanować nad coraz bardziej skomplikowanym środowiskiem informatycznym. W ramach usług doradczych w dziedzinie aplikacji wypracujemy wspólnie z Tobą właściwe podejście, które pozwoli w odpowiednim czasie maksymalnie wykorzystać innowacje SAP w dziedzinie analityki, pracy mobilnej i przetwarzania w chmurze — takie jak platforma SAP HANA. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła rozwijać się i stawiać czoła nowym wyzwaniom poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby nowych rynków i klientów oraz wykorzystywanie nowych możliwości.

Wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb

Oferowane przez nas usługi wsparcia aplikacyjnego odpowiadają potrzebom systemów informatycznych klientów. Koncepcja jest prosta: łączymy zaplecze techniczne o globalnej skali z obecnością na rynkach lokalnych. Ponadto stosujemy certyfikowaną globalną platformę świadczenia usług, która pozwala swobodnie dobierać zasoby dostępne na miejscu, w tym samym kraju, w sąsiednim kraju lub w zupełnie innej części świata. Nasze rozwiązania są bardzo elastyczne, dzięki czemu możemy je optymalnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb informatycznych i biznesowych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możesz również skorzystać z pomocy miejscowych specjalistów w ponad 24 krajach, którzy znają specyfikę Twojej działalności i posługują się Twoim językiem. Określamy i uzgadniamy poziomy usług dostosowane do specyficznych warunków, a także pomagamy w uzyskaniu właściwej równowagi między opłacalnością a bezpieczeństwem.

Wsparcie 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami