Webinar: Digitalized Document Management

online
25/07/2017

Od formy papierowej do faktury elektronicznej – prosto, szybko i łatwo!

Wiele systemów skanowania nie może przetworzyć faktur otrzymanych w najnowszej wersji pdf, co prowadzi do zużycia ogromnej ilości czasu na analizy i przetwarzanie błędów.

Codziennym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemie skanującym. it.smartscan przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala zaoszczędzić niezliczonego przetwarzania faktur, ponieważ użytkownicy unikają konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.

itelligence zaprasza na webinar nt. digitalized document management

Celem systemów automatycznego skanowania jest zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem fakturą, zminimalizowanie liczby błędów oraz zwiększenie jakości danych, zmniejszając procedury pracy ręcznej. Idealnie. Niestety dzień roboczy w wielu firmach wygląda zupełnie inaczej, dlatego konieczne było utworzenie ręcznych procedur alarmowych dla celów analizy oraz procesu przetwarzania jako rezultatu automatycznego zarządzania fakturą. W związku z tym, wartość efektywnego skanowania faktur i rejestracji systemu mogą mieć duże znaczenie dla firmy. Dajemy Ci pełną wartość wraz z kosztami it.smartscan, który jest najbardziej nowoczesnym i łatwym w obsłudze system skanowania, koncentrującym się na potrzebach i procesach użytkowników.

it.smartscan dostarcza następujące korzyści:

 • Możliwość 100% automatyzacji skanowania – rozpoznanie – rejestracja dokumentów w systemie ERP – bez ludzkiej interakcji
 • Możliwość 100% procesu ręcznego lub mieszania procesu ręcznego i automatycznego. Możesz sam wybrać proces w it.smartscan
 • Możliwość 100% automatyzacji skanowania – rozpoznanie – rejestracja dokumentów w systemie ERP – bez ludzkiej interakcji
 • Możliwość 100% procesu ręcznego lub mieszania procesu ręcznego i automatycznego. Możesz sam wybrać proces w it.smartscan
 • Unikatowe automatyczne dopasowanie dostawcy – Oszczędza dużo pracy ręcznej pracy i potencjalnych błędów w transakcjach rozliczeniowych z dnia na dzień ze względu na automatyczne powiązanie pomiędzy dostawcą faktury i danych podstawowych SAP
 • Wysoki poziom rozpoznania wizualnego
 • Wydajna, niezawodna lokalizacja dokumentów prawnych i osobistych firmy
 • Możliwość uzyskania dostępu do zeskanowanych dokumentów osobistych
 • Online oraz natychmiastowa weryfikacja informacji z systemu ERP: it.smartscan informuje użytkownika o statusie dokumentu z systemu ERP. Skuteczna kontrola wobec utraconych dokumentów firmowych
 • Standaryzacja złożonych dokumentów
 • Szybka i łatwa implementacja
 • Niskie koszty utrzymania i wysoki zwrot inwestycji

UWAGA: Webinar jest prowadzony w języku angielskim.

Zapraszamy do rejestracji!


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami