4 refleksje na temat sposobu zwiększenia różnorodności w miejscu pracy

Różnorodność sprzyja innowacyjności, dlatego firma itelligence dba o odpowiednie zróżnicowanie swoich kadr.

(4 minuty czytania)

Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja, by rozważyć korzyści, jakie niesie ze sobą większa różnorodność w miejscu pracy, a przede wszystkim zastanowić się nad sposobami jej promowania i poprawą integracji w miejscu pracy.

Różnorodność to jedna z kwestii, z którymi się utożsamiamy i której wpływ odczuwamy nie tylko jako przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim jako zespół. Poniżej kilka ogólnych spostrzeżeń na temat wprowadzenia pozytywnych zmian w przedsiębiorstwie. Na końcu tego artykułu przeczytasz o krokach które do tej pory udało nam się wykonać w kierunku promowania różnorodności i z których jako itelligence i NTT DATA jesteśmy dumni.

 

Zwiększenie różnorodności w miejscu pracy od dziesięcioleci jest celem, do którego dążą liderzy biznesowi i działy HR na całym świecie. Tego rodzaju starania często rozpatruje się w kategoriach moralnych i choć pytania o słuszność tego typu działań nie są pozbawione sensu, w jednej kwestii nie ma żadnych wątpliwości – nikt nie może czuć się wykluczony ze względu na swój kolor skóry lub wyznawaną religię. Ideologiczne dyskusje nie powinny również przesłonić potwierdzonego badaniami faktu – zespoły, w których zadbano o różnorodność, osiągają lepsze wyniki.

Za poparcie tej tezy może posłużyć chociażby badanie przeprowadzone niedawno przez Boston Consulting Group (BCG). Wykazano w nim, że „firmy z bardziej zróżnicowaną kadrą kierowniczą osiągają przychody o 19% wyższe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom”. Warto o tym pamiętać. Z wyników badań i statystyk z ostatnich kilku lat wynika jasno, że wszelka różnorodność i większa integracja ma korzystny wpływ na działalność biznesową. Zwiększa ona rentowność, produktywność, kreatywność oraz innowacyjność zespołów.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja do rozważenia kilku strategii, które w optymalny sposób pozwolą zwiększyć różnorodność w miejscu pracy, a w szczególności rozwiążą problem, często nieświadomego, nierównego traktowania płci. Według badań kobiety stanowią zaledwie 20 procent kadry kierowniczej najwyższego szczebla. W tej sytuacji sama chęć wprowadzenia zmian nie wystarczy. Dążenie do różnorodności wymaga aktywnego zaangażowania na wielu płaszczyznach.

 

Budowa fundamentów różnorodności

Pierwszym krokiem w stronę różnorodności jest nieustanna analiza podjętych kroków i dokonanego progresu. Na początek warto się przyjrzeć bieżącym wskaźnikom KPI, ponieważ określenie wartości bazowej to jedyny sposób uzyskania obiektywnych danych dotyczących skuteczności podjętych wysiłków.

Po drugie, należy zadbać o właściwe nastawienie. Warto pamiętać, by wprowadzanie zmian zacząć od siebie. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób jako lider możesz zmienić swój sposób komunikowania się i zachowania, by ułatwić wprowadzenie zmian w kulturze firmy. Dlaczego do tej pory nie udało się zapewnić oczekiwanej różnorodności? Co mogę zrobić, by to zmienić?

Wciąż zadajemy sobie tego rodzaju pytania, nieustannie analizując swoje postępy w drodze do celu, jakim jest różnorodność w miejscu pracy.

Po trzecie, warto sprawdzić, czy w firmie wdrożono politykę promującą różnorodność kulturową i wolność opinii. Czy członkowie kadry kierowniczej zostali odpowiednio przeszkoleni w dziedzinie wspierania integracji i wiedzą, jak kierować różnorodnym zespołem? Czy zatrudnieni w firmie obcokrajowcy otrzymują wsparcie ułatwiające im przełamanie ewentualnej bariery językowej i kulturowej? Czy istnieją struktury, które zapewniają wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju zawodowego?

itelligence i NTT DATA dążą do zapewnienia różnorodności w miejscu pracy

Wdrożenie tego rodzaju struktur bez wątpienia ułatwi zwiększenie różnorodności w miejscu pracy, co nie zmienia faktu, że konieczny jest stały dialog ze współpracownikami dotyczący tych kwestii. Wprowadzenie zmian w kulturze firmy i zarządzanie nimi zależy od ludzi, którzy tę firmę tworzą. Dlatego tak ważna jest rozmowa na temat sposobu komunikacji wewnętrznej, stylu zarządzania oraz kwestii związanych z różnorodnością.

Różnorodność jest wartością, którą w szczególny sposób promujemy wśród wszystkich naszych pracowników, podkreślając w ten sposób jej istotną rolę. To jednak tylko jedna z wielu możliwych metod wprowadzania zmian i pierwszy etap długiego procesu.

Po czwarte, po przeanalizowaniu możliwych sposobów wspierania różnorodności należy określić strategię, która pozwoli na zbudowanie różnorodnej kadry o dużym potencjale. W tym przypadku bowiem zasada „wystarczy wykonać pierwszy krok, a reszta zrobi się sama” niestety się nie sprawdza.

 

Dywersyfikacja kadr

Według wyników ostatniego badania LinkedIn kobiety o 16% rzadziej ubiegają się o stanowiska, ale gdy już się na to decydują, prawdopodobieństwo, że zostaną przyjęte, jest wyższe o 16%. „Skoro kobiety zazwyczaj okazują się właściwymi kandydatami, dlaczego nie decydują się na przesłanie aplikacji? W jaki sposób firmy mogą do nich dotrzeć?” – pytają autorzy artykułu w magazynie Harvard Business Review.

W artykule zaproponowano również szereg działań, które mogą podjąć firmy, by zachęcić kobiety do ubiegania się o wolne stanowiska. Należy zacząć od unikania męskich form i agresywnego języka. Warto także przedstawiać historie kobiet, które odniosły sukces w firmie, promować zrzeszenia kobiet działające w ramach organizacji oraz wydarzenia umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów.

Powyższe spostrzeżenia powinny ułatwić pierwsze kroki w dążeniu do zapewnienia różnorodności w miejscu pracy. Jak sytuacja różnorodności wygląda obecnie w Twojej firmie? Jakie jest Twoje zdanie na temat przedstawionych pomysłów po przeczytaniu naszego artykułu?

 

Oto, w jaki sposób sami zarządzamy różnorodnością

Firma itelligence zdaje sobie sprawę ze znaczenia różnorodności w miejscu pracy i nieustannie dąży do stworzenia odpowiedniego środowiska w ramach organizacji. W wewnętrznej komunikacji uczulamy naszych pracowników i członków kadry kierowniczej na tę istotną kwestię.

Grupa NTT DATA, do której należy itelligence, posiadająca oddziały w Rumunii czy Birmie, ma w tej dziedzinie spore sukcesy. Grupa pracowniczek NTT DATA stworzyła i nadzoruje międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu wsparcie i promowanie kobiet – Women Inspire NTT DATA (WIN), które aktywnie działa w aż 9 krajach. Oprócz rozmaitych inicjatyw realizowanych w poszczególnych państwach i programów rekrutacyjnych dla kobiet w dziedzinie STEM (nauki przyrodnicze, technologia inżynieria i matematyka), itelligence i NTT DATA z dumą wspierają przyjęte przez ONZ zasady równouprawnienia kobiet.

 

Nie zrealizowaliśmy jeszcze wszystkich naszych celów, ale jesteśmy na dobrej drodze.
W każdej chwili chętnie porozmawiamy i wymienimy poglądy na ten temat.
Jakie są Twoje doświadczenia? Jakie kroki podjęła Twoja firma, by promować różnorodność?

Porozmawiajmy!
Olesija Polowinko

Podobne posty

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej

Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami