itelligence AG publikuje dane finansowe za czwarty kwartał 2013 r. oraz za rok finansowy 2013

itelligence AG zamknęła rok finansowy 2013 r. wzrostem przychodów kontynuując tendencję z lat poprzednich. Przychody w czwartym kwartale 2013 r. wzrosły o 18,1% z 114,6 mln EUR do 135,3 mln EUR w stosunku do IV kwartału 2012 r. Natomiast w roku finansowym 2013 spółka itelligence zwiększyła przychody o 12,3% z 407,1 mln EUR w roku 2012 do 457,1 mln EUR. Do tych wyników przyczyniły się dynamiczny rozwój i dobre wyniki spółek przejętych w poprzednim roku. Portfel zamówień itelligence AG wzrósł o 22,7% do 351,6 mln EUR na dzień 31 grudnia 2013 r. w stosunku do 286,6 mln EUR na koniec roku 2012.

Herbert Vogel, CEO itelligence AG, komentuje – „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wzrostu przychodów naszej firmy. Silny czwarty kwartał 2013 r. wyraźnie pokazał, że jesteśmy na właściwej drodze. Szczególnie dumni jesteśmy z wyróżnienia SAP ® North America Regional Partner Excellence „Top Business All-in-One Reseller”, które otrzymaliśmy już po raz szósty z rzędu.”

Wzrost przychodów zanotowany został również w poszczególnych segmentach działalności itelligence AG. Konsulting zwiększył przychody o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego, z 211,5 mln EUR do 214,9 mln EUR, a przychody z outsourcingu i usług IT wzrosły o 16,7% z 116,3 mln EUR do 135,7 mln EUR. Usługi Application Management również zanotowały wzrost przychodów o 21,5%,  z 40,4 mln EUR do 49,1 mln EUR. Największy wzrost przychodów w ujęciu procentowym odnotował obszar licencji – 48,6%. Przychody ze sprzedaży licencji wzrosły z 38,3 mln EUR w roku 2012 do 56,9 mln EUR w roku 2013.

Pod względem podziału geograficznego, itelligence AG ponownie odnotowała silny wzrost przychodów w rejonie Europie Wschodniej. Przychody w tym regionie wzrosły o 50,3% do 48,1 mln EUR w porównaniu z 32,0 mln EUR w roku poprzednim. Spółki w Europie Zachodniej odnotowały wzrost przychodów o 20,8% z 86,7 mln EUR w roku 2012 do 104,7 mln EUR w 2013 roku. Region Stanów Zjednoczonych także osiągnął dobre wyniki – 8,5% wzrostu, generując przychody w wysokości 100,5 mln EUR w porównaniu z 92,6 mln EUR w roku poprzednim. W największym regionie DACH (Niemcy/Austria/ Szwajcaria) przychody wzrosły o 4,3% z 185,0 mln EUR do 192,9 mln EUR. Spółki itelligence AG w Azji osiągnęły przychody w wysokości 7,1 mln EUR w roku finansowym 2013 w porównaniu z 7,0 mln EUR (1,4 %) w roku poprzednim. Przychody w pozostałych segmentach były bez zmian w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 3,8 mln EUR.

Wraz ze wzrostem przychodów,  itelligence AG poprawiła również wszystkie swoje wskaźniki zyskowności. Jest to zasługa wyników czwartego kwartału, w którym EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wzrósł o 48,5% z 6,6 mln EUR  do 9,8 mln EUR. Marża EBIT wzrosła z 5,8% do 7,2% . W całym roku EBIT wzrósł o 15,6%, z 19,2 mln EUR w roku poprzednim do 22,2 mln EUR w 2013 roku, a marża EBIT poprawiła się o 0,2 punktu procentowego, z 4,7% do 4,9%. W minionym roku finansowym, skonsolidowany zysk netto wzrósł o 18,2% z 13,7 mln EUR do 16,2 mln EUR.

Norbert Rotter, CFO itelligence AG, komentuje – „Wszystkie działy i regiony przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu przychodów w roku finansowym 2013. Udział stałej działalności w przychodach wzrósł do 40%. Zwiększyliśmy także rentowność. Po raz pierwszy w historii itelligence AG mamy ponad 3000 pracowników na całym świecie – pod koniec roku, nasze zatrudnienie wyniosło 3078 osób”.

W związku z bieżącym portfelem zamówień, silną pozycją itelligence AG na rynku oraz dobrymi wynikami przejęć nowych spółek Zarząd prognozuje dalszy wzrost przychodów i wskaźników zyskowności w 2014 roku. Oczekuje się, że przychody w 2014 r. wzrosną o ok. 10% do 500 milionów EUR. itelligence ma na celu osiągnięcie marży EBIT na poziomie około 5,5%.

Szczegółowe dane i informacje będzie można znaleźć w sprawozdaniu rocznym za 2013 r., który zostanie opublikowany 27 marca 2014 roku.

Podobne posty

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami