it.NIP control – automatyczne sprawdzanie NIP w SAP

it.NIP control, autorskie rozwiązanie itelligence, to rozszerzenie standardu systemu SAP pozwalające na automatyczną weryfikację numerów NIP w bazie Ministerstwa Finansów oraz wyszukiwarce UE (tzw. VIES) bezpośrednio z poziomu systemu SAP.

Głównym zadaniem autorskiego add-on`a itelligence jest wczesna identyfikacja podmiotów z błędnym numerem NIP lub nieaktywnych kontrahentów, czyli takich którzy w rozumieniu prawa nie są aktywnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Weryfikacja numeru NIP umożliwia zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed błędami natury formalnej i ogranicza możliwość nieuzasadnionego odliczenia podatku VAT i konsekwencji podatkowych.

Automatyzacja weryfikacji NIP w SAP

Do tej pory weryfikacja NIP w systemie Ministerstwa Finansów lub bazach unijnych odbywała się ręcznie. Rozwiązanie itelligence funkcjonuje w sposób automatyczny i jest w pełni zintegrowane z system SAP, wykorzystując standardowe funkcje systemu.

Proces weryfikacji kontrahenta jest uruchamiany automatycznie, gdy użytkownik odwołuje się w systemie SAP do pola NIP. W tym momencie add-on kontaktuje się z bazami danych Ministerstwa Finansów i wyszukiwarką UE, aby sprawdzić aktualny status NIP weryfikowanego podmiotu. W przypadku negatywnej weryfikacji, it.NIP control ogranicza (dla osób uprawnionych) lub wręcz blokuje możliwość wykorzystania wskazanego numeru NIP. Mechanizm każdorazowej weryfikacji Numeru Identyfikacji Podatkowej gwarantuje nam wykrycie wszystkich błędnych danych lub nieaktywnych podatników.

Dodatkowe funkcjonalności it.NIP control

Wyniki weryfikacji są zapisywane w pliku .log, który można przeglądać za pomocą zdefiniowanego w systemie raportu. Uwzględniając uwagi klientów testujących it.NIP control, itelligence rozszerzył rozwiązanie o zbiorczą weryfikację numerów na żądanie dla wskazanego zakresu dostawców oraz automatyczną blokadę w systemie dostawców, którzy zostali zdiagnozowani jako nieaktywni.

Szybkie wdrożenie

Podstawową wartością it.NIP control jest szybkość implementacji. Rozwiązanie jest dostarczane w postaci archiwum zawierającego transporty, które należy jedynie zainstalować w systemie SAP – aplikacja w modelu “ready-to-use”. itelligence dostarcza kompletną instrukcję instalacyjną dla administratorów basis systemu klienta.  Rozwiązanie łatwo integruje się z rozszerzeniami SAP i umożliwia weryfikacje pól NIP również w zinterfejsowanych funkcjnalnościach SAP.

Rozszerzenie SAP jest dostarczane w oparciu o kompletną licencję na jego wykorzystanie i nie wymaga wnoszenia opłat konserwacyjnych (maintenance).

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę rozwiązania >

 


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami