SAP Business ByDesign – chmura wspiera biznes grup kapitałowych

Połączenia i przejęcia, a także transakcje zbycia aktywów, należą do powszechnych transakcji w zmieniającym się świecie biznesu. Niewątpliwie istnieje wiele argumentów przemawiających za tego rodzaju zabiegami. Dzięki przejęciom spółki mogą w oszczędny sposób rozrastać się, zdobywać siłę rynkową, nowe zasoby i kompetencje. Zbycie aktywów z drugiej strony umożliwia spółce koncentrację na podstawowej działalności lub ponowne zainwestowanie odzyskanego kapitału w bardziej obiecujące przedsięwzięcia, które pasują do obranych kierunków rozwoju strategicznego. Połączenia i przejęcia, a także wydzielenia, nie są jednak transakcjami, które powinno zawierać się w pośpiechu i bez zastanowienia…

Dowiedź się jak firmy wykorzystują SAP Business ByDesign. Pobierz poradnik itelligence “ERP w chmurze”


Model hybrydowy – najkorzystniejsza droga

Połączenie i przejęcie bądź zbycie aktywów nieodzownie wiążą się z dużymi sumami pieniędzy i presją czasu. Im większa i bardziej międzynarodowa spółka, tym bardziej skomplikowany jest proces transformacji i wyższe ryzyko poniesienia strat, zamiast wygenerowania zysków.

Należy zatem dokładnie zbadać wszystkie aspekty każdego kluczowego zagadnienia i główne wyzwania, szczególnie podczas integracji lub wydzielania dotychczasowych systemów lub rozwiązań informatycznych. Na podstawie praktycznego doświadczenia w przypadku sieci korporacyjnych zalecamy model hybrydowy. Model hybrydowy oznacza, że w głównej siedzibie korzysta się z dotychczasowych stacjonarnych rozwiązań, a w mniejszych spółkach zależnych, spółkach wydzielonych lub nowo nabytych wdraża się wysoce ustandaryzowane rozwiązanie w chmurze SAP Business ByDesign. Potrzebujesz dalszych argumentów?

Rozwiązanie ERP w chmurze – SAP Business ByDesign – stawia czoła wyzwaniom stawianym przez sieci korporacyjne

Wyzwanie nr 1: Informacje z siedziby i ze spółek zależnych muszą zostać zsynchronizowane.  Oprócz prostej konsolidacji danych finansowych i bieżących raportów, SAP Business ByDesign gwarantuje, że wszystkie grupowe standardy są automatycznie spełniane przez spółki zależne.

Wyzwanie nr 2: Heterogeniczne otoczenia aplikacyjne utrudniają wymianę informacji.
SAP Business ByDesign można bezproblemowo zintegrować zarówno z systemami i aplikacjami SAP, jak i innymi niż SAP, dzięki czemu otoczenie informatycznie od razu wydaje się znajome.

Wyzwanie nr 3: Integracja zagranicznych systemów informatycznych jest czasochłonna i kosztowna.  Dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk, SAP Business ByDesign można wdrożyć łatwo przy minimalnej początkowej inwestycji – zatem efektywnie czasowo i kosztowo.

Wyzwanie nr 4: Ograniczone zasoby informatyczne spółki zależnej muszą sprostać dynamicznym lokalnym wymaganiom.  Rozwiązanie SAP Business ByDesign jest specjalnie dostosowane do potrzeb spółek zależnych będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami i można je łatwo modyfikować w odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku.   

Wyzwanie nr 5: Potencjalny opór pracowników przed nowym oprogramowaniem i zmianami procesów może zakłócić wykonywanie podstawowych zadań. SAP Business ByDesign charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu zbędne są specjalne szkolenia, a pracownicy mogą natychmiast zapoznać się z nowym rozwiązaniem informatycznym.

Wartość dodana dla inwestorów

Ponadto spółki używające skalowalnych, przyszłościowych rozwiązań SAP Business ByDesign są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, gdyż mogą mieć pewność, że ewentualne połączenie lub zbycie przebiegnie szybko i bezproblemowo. Co więcej, ponieważ rozwiązania SAP Business ByDesign nie wymagają dodatkowych nakładów, inwestorzy mogą przeznaczyć swój kapitał na dalsze strategiczne inwestycje.

Podobne posty

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej

Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami