Badanie PAC dotyczące zarządzania aplikacjami SAP: menedżerowie popierają współpracę z zewnętrznymi usługodawcami

Portfolio SAP nieustannie się zmienia i ma to wpływ na zarządzanie, administrację i utrzymanie aplikacji SAP. Do tej pory zarządzanie aplikacjami SAP było silnie uzależnione od procesów i czynników zarządczych. Jednak ciągłe postępy transformacji cyfrowej oznaczają, że aktualnie obszar zarządzania aplikacjami SAP również powinien wspierać modernizację samej firmy i zapewniać skuteczną integrację urządzeń mobilnych, analizy danych, przetwarzania w chmurze i mediów społecznościowych, jak wyjaśnia raport „Zarządzanie aplikacjami w Europie”.

– Badanie pokazało nam, że praktycznie nie ma już żadnych obszarów, w których firma nie współpracowałaby z  zewnętrznymi usługodawcami. Zwłaszcza w przypadku aplikacji SAP, itelligence dysponuje rozległą wiedzą i doświadczeniem, które umożliwiają nam przygotowywanie całościowych ofert dla klientów, od doradztwa strategicznego poprzez transformację po długookresowe wsparcie i optymalizację ich aplikacji, – podkreśla Norbert Rotter, CEO itelligence AG.

Badanie „Zarządzanie aplikacjami w Europie” przedstawia zarówno obecny stan, jak i dalszy rozwój tego obszaru. Na potrzeby tego badania analitycy rynku z PAC – firmy wchodzącej w skład teknowlogy Group – przepytali w imieniu itelligence, globalnego partnera SAP, ponad 200 decydentów z działów IT dużych firm europejskich.

„Zarządzanie aplikacjami, podobnie jak w przypadku wielu innych obszarów IT, również przechodzi głębokie zmiany. Wewnętrzne działy informatyczne próbują poradzić sobie z obecnymi dużymi wyzwaniami mimo coraz bardziej ograniczonych zasobów kadrowych i specjalistycznej wiedzy. W takich sytuacjach itelligence jest doskonałym partnerem – oferujemy wsparcie firmom dzięki zwinnym i elastycznym usługom zarządzanym – twierdzi Lars Janitz, Executive Vice President, Head of Global Managed Services, itelligence AG.

Udana migracja w chmurę razem z SAP

Dla znacznej części respondentów aplikacje działające w chmurze stały się wszechobecne. Wielu z nich (39%) twierdzi, że już wdrożyli przeznaczoną do działania w chmurze wersję SAP S/4HANA, najnowszy pakiet ERP oferowany przez SAP. 56% potwierdziło, że już używają lub planują wprowadzenie SAP Cloud Platform i SAP Leonardo. Dla SAP Analytics Cloud ta wartość wyniosła 53%. Wiele firm korzysta z rozwiązań do wspierania odrębnych procesów, takich jak Ariba do obsługi zakupów i zamówień (63%) czy SuccessFactors do zarządzania kapitałem ludzkim (77%).

Karsten Leclerque, analityk z PAC, również zauważa, że zewnętrzni usługodawcy tacy jak itelligence są niezwykle ważni w erze cyfryzacji: „Era cyfrowa wymaga nowego podejścia do zarządzania aplikacjami, czyli takiego, które pomaga automatyzować działalność oraz zwiększać zwinność, prędkość i efektywność”.

Złożoność to największe wyzwanie

96% respondentów postrzega swoje środowiska SAP jako wyzwanie z powodu daleko idącego rozwoju i licznych adaptacji. Ponieważ większość firm używa lub zamierza używać jednocześnie różnych modeli wdrożeniowych i aplikacji działających w chmurze, muszą one poradzić sobie także ze złożonością integracji i zarządzania tymi rozwiązaniami.

91% respondentów uważa złożoność hybrydowego środowiska IT za wyzwanie. Takie hybrydowe środowiska IT często łączą starsze systemy informatyczne z rozwiązaniami działającymi w chmurze prywatnej i publicznej, a także samodzielnie obsługiwanymi i pozyskiwanymi z zewnątrz (także w ramach outsourcingu) komponentami infrastruktury. Wszystko to wymaga spójnego całościowego zarządzania, zgodności i bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki różnych aplikacji i platform infrastrukturalnych (zobacz rys. 1).

Zarządzanie aplikacjami w Europie

Rys. 1: Jeśli chodzi o zarządzenie systemami SAP:
które z poniższych aspektów stanowią duże lub mniejsze wyzwanie?

Automatyzacja zarządzania systemami SAP

Od kilku lat, zwłaszcza presja kosztowa, ale również niedobory kadrowe w Europie, stymulują wzrost popytu na usługi świadczone z miejsc położonych w innych, mniej lub bardziej odległych krajach. Znajduje to odzwierciedlenie w odpowiedziach respondentów, z których 79% twierdzi, że korzysta z zasobów zewnętrznych w ramach outsourcingu typu nearshore. Z kolei 69% firm korzysta z zasobów zewnętrznych w ramach usług typu offshore. Doświadczenia z nearshoringiem wydają się być bardziej zachęcające: 46% firm korzystających z usług nearshore jest przekonanych, że ten udział wzrośnie w najbliższych latach.

Offshoring i nearshoring czeka wzrost konkurencji za sprawą postępującej automatyzacji. 41% respondentów już korzysta lub zamierza korzystać z automatyzacji lub technologii bazujących na sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania swoimi systemami SAP. Jednocześnie kolejnych 46% przewiduje, że ich organizacje zainteresują się takimi technologiami (zobacz rys. 2).

Zarządzanie aplikacjami w Europie

Rys. 2: Czy technologie takie jak automatyzacja czy sztuczna inteligencja
są wykorzystywane do zarządzania systemami SAP?

Większość menedżerów popiera współpracę z zewnętrznymi usługodawcami

66% firm preferuje współpracę z zewnętrznym usługodawcą, takim jak itelligence, przy realizacji zadań o charakterze ogólnym, np. zarządzanie aplikacjami czy hosting aplikacji. Jednak wymagania stawiane zarządzaniu aplikacjami SAP zmieniają się. W przyszłości nie będzie już tylko chodziło o to, „żeby wszystko działało”, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku usług zarządzania aplikacjami SAP. Klienci będą oczekiwali od swoich dostawców lepszej znajomości ich branży, niezbędną, by umożliwić ściślejszą integrację z ich działalnością.

W najlepszym scenariuszu, dzięki współpracy z zewnętrznymi dostawcami przy wdrażaniu i eksploatacji swoich rozwiązań SaaS, firmy będą mogły korzystać nie tylko z zasobów technicznych swojego dostawcy, lecz również z jego innowacyjności – np. migracja w chmurę może często być początkiem transformacji całej działalności.

Pełen raport „Zarządzanie aplikacjami w Europie” można pobrać tutaj: https://itel.li/ams-study-europe-pl


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami