itelligence AG z większościowym pakietem udziałów w GISA GmbH

Jeden z wiodących dostawców pełnego pakietu usług w środowisku SAP itelligence AG oraz GISA GmbH, renomowany dostawca usług IT, poinformowały o zawartym porozumieniu. itelligence zostaje większościowym udziałowcem przejmując 51% udziałów w GISA.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. itelligence AG nabyła większościowy pakiet udziałów od dwóch dotychczasowych udziałowców Envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) i MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH, spółki zależnej enviaM, które razem posiadały 74,9%  udziałów w GISA GmbH. Obok itelligence jako nowego większościowego udziałowca, enviaM będzie nadal posiadać 23,9% udziałów a KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co KG Beteiligungs  25,1%.

Herbert Vogel, założyciel itelligence AG, komentuje: „W wyniku nabycia większości udziałów w GISA, kontynuujemy koncepcję rozwoju, która została już sprawdzona w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. To zapraszanie najlepszych specjalistów i konsultantów w swoich branżach do naszej organizacji. Jesteśmy liderem usług konsultingowych SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, Europie i na świecie“.

Założona w 1993 r. GISA jest wiodącym dostawcą usług outsourcingu IT z 600 pracownikami w pięciu lokalizacjach w Niemczech. GISA świadczy usługi z nowoczesnego, wielokrotnie certyfikowanego data center i nieustannie inwestuje w bezpieczeństwo danych oraz najnowsze technologie. Firma posiada między innymi certyfikat ISO 27001 wydany przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI). Jako długoletni partner, GISA jest również certyfikowanym partnerem SAP dla usług w chmurze oraz usług wsparcia aplikacyjnego.

Norbert Rotter, CEO itelligence AG, powiedział: „GISA ma doskonałą wiedzę dotyczącą specyfiki procesów biznesowych w przemyśle i sektorze publicznym, gdzie wymaga się coraz większej wydajności systemów IT. Według prognoz te wymagania będą nadal rosnąć. Wraz z tą strategiczną inwestycją znacznie zwiększa się nasz wolumen świadczonych usług hostingowych, których operatorem jest data center itelligence w Bautzen. Naszym celem jest wykorzystanie potencjału rynku przemysłu energetycznego i sektora publicznego. Oczekuję wyraźnego wzrostu przychodów z tej działalności”.

Rada Nadzorcza enviaM i Walne Zgromadzenie MITGAS zaaprobowały sprzedaż udziałów w GISA do 8 maja. Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy również zatwierdził transakcję.

Carl Ernst Giesting, CEO w enviaM i przewodniczący MITGAS,  powiedział: „IT to nie jest główny rdzeń działalności enviaM i MITGAS. Aby zapewnić możliwość trwałego wzrostu w przyszłości, GISA potrzebuje większościowego udziałowca, dla którego usługi IT to podstawowy profil działalności. itelligence spełnia te wymagania. Pozycja tej spółki jest ugruntowana, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. To wszystko otwiera nowe perspektywy rynkowe dla GISA, której rozwój, jako udziałowiec, będziemy nadal monitorować. GISA będzie również nadal dostawcą usług IT dla Grupy enviaM.”

Obecni klienci GISA GmbH to firmy z branży energetycznej, przemysłowej, usługowej oraz sektora publicznego jak GAS AG, GASAG Berliner Gaswerke AG, BAYERNOIL Raffineriegesellschaft  mbH i Grupa Kraftanlagen. Kierownictwo GISA wierzy, że jej nowy partner strategiczny będzie umacniać pozycję spółki.

Michael Krüger, dyrektor zarządzający GISA, powiedział: „Przejęcie większości udziałów  przez itelligence uważamy za nowe otwarcie na możliwości rozwoju naszej firmy. Dzięki ugruntowanej pozycji itelligence jako partnera SAP, doskonałej renomie jaką posiada w Niemczech i na świecie oraz naszym komplementarnym portfelom usług, będziemy docierać do nowych rynków. Jesteśmy przekonani, że zarówno nasi klienci jaki i pracownicy skorzystają z naszej współpracy”.

Ze względu na rozpoznawalność marki na terenie Niemiec Wschodnich, GISA będzie nadal działać pod swoją nazwą. Miejsca w oddziałach firmy w Berlinie, Chemnitz, Cottbus, Halle i Lipsku zostaną zachowane. GISA i itelligence planują również dalszą rekrutację.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami