Jak wybrać odpowiedniego dostawcę usług IT i jakie są główne czynniki przy wyborze partnera outsourcingowego?

Główne czynniki, które powinny mieć wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia współpracy z dostawcą usług IT to jego doświadczenie oraz jakość świadczonych usług. W przekonaniu do siebie klienta na pewno pomaga posiadanie przez firmę outsourcingową stosownych certyfikatów potwierdzających jakość usług i ich zgodność z określonymi normami, np. ISO 20000 czy ISAE 3402. Dobrym wskaźnikiem jest również certyfikacja producentów używanego oprogramowania. Szczególnie w przypadku systemów SAP ważne jest aby firma outsourcingowa posiadała bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie ich hostingu i wsparcia aplikacyjnego.
Wielkość czy skala działania usługodawcy to także ważne czynniki, które należy brać pod uwagę. Usługodawca powinien „pasować” do firmy klienta. Bardzo mała firma raczej nie będzie w stanie zapewnić oczekiwanej wydajności i wsparcia. Dla niektórych klientów będzie również istotna „międzynarodowość” dostawcy.

Jak się ma itelligence na tym tle?

itelligence jako jeden z niewielu dostawców usług outsourcingowych otrzymała przez producenta oprogramowania firmę SAP AG globalne certyfikaty dotyczące hostingu, usług w chmurze i zarządzania aplikacjami.

itelligence wspiera firmy wielu branż oraz systemy posiadające od kilku do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. W razie potrzeby jesteśmy w stanie dostarczyć nasze usługi do dowolnej lokalizacji na świecie w modelu 24/7/365.

Jakość naszych usług potwierdzają m.in. certyfikaty SAP Partner Center of Expertise, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz pozytywne wyniki corocznego badania satysfakcji klientów przeprowadzanego przez niezależne instytucje.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami