Split payment – przygotuj system SAP na zmiany w VAT

12 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany dotyczą wprowadzenia w polskim ustawodawstwie  tzw. mechanizmu podzielonej płatności – split payment.

Metoda split payment zakłada, że nabywca usługi lub towaru podzieli kwotę brutto na dwie części. Kwota netto zostaje wypłacona bezpośrednio dostawcy, natomiast kwota podatku VAT jest przelewana na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca może dysponować tymi środkami w ograniczonym stopniu. Środki zgromadzone na tym rachunku będą należały do podatnika, ale będzie miał ograniczone możliwości ich użycia. Z rachunku VAT będzie można wyłącznie dokonywać przelewów na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe.

Dostosowanie się do nowych wymogów będzie dla podatników dobrowolne. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z podzielonej płatności ministerstwo przygotowało ułatwienia. Przede wszystkim, regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe do 30% kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa nie będą miały zastosowania.

Nowelizacja wg zapowiedzi ministerstwa ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku. itelligence od początku prac nad split payment analizuje wpływ nowych regulacji na istniejące procesy biznesowe oraz dostosowuje system SAP do nowych wymogów prawa.

Zachęcamy do kontaktu z itelligence, aby porozmawiać o wdrożeniu podzielonej płatności w Państwa systemie SAP.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami