itelligence AG publikuje dane finansowe za czwarty kwartał 2013 r. oraz za rok finansowy 2013

itelligence AG zamknęła rok finansowy 2013 r. wzrostem przychodów kontynuując tendencję z lat poprzednich. Przychody w czwartym kwartale 2013 r. wzrosły o 18,1% z 114,6 mln EUR do 135,3 mln EUR w stosunku do IV kwartału 2012 r. Natomiast w roku finansowym 2013 spółka itelligence zwiększyła przychody o 12,3% z 407,1 mln EUR w roku 2012 do 457,1 mln EUR. Do tych wyników przyczyniły się dynamiczny rozwój i dobre wyniki spółek przejętych w poprzednim roku. Portfel zamówień itelligence AG wzrósł o 22,7% do 351,6 mln EUR na dzień 31 grudnia 2013 r. w stosunku do 286,6 mln EUR na koniec roku 2012.

Herbert Vogel, CEO itelligence AG, komentuje – “Jesteśmy bardzo zadowoleni z wzrostu przychodów naszej firmy. Silny czwarty kwartał 2013 r. wyraźnie pokazał, że jesteśmy na właściwej drodze. Szczególnie dumni jesteśmy z wyróżnienia SAP ® North America Regional Partner Excellence „Top Business All-in-One Reseller”, które otrzymaliśmy już po raz szósty z rzędu.”

Wzrost przychodów zanotowany został również w poszczególnych segmentach działalności itelligence AG. Konsulting zwiększył przychody o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego, z 211,5 mln EUR do 214,9 mln EUR, a przychody z outsourcingu i usług IT wzrosły o 16,7% z 116,3 mln EUR do 135,7 mln EUR. Usługi Application Management również zanotowały wzrost przychodów o 21,5%,  z 40,4 mln EUR do 49,1 mln EUR. Największy wzrost przychodów w ujęciu procentowym odnotował obszar licencji – 48,6%. Przychody ze sprzedaży licencji wzrosły z 38,3 mln EUR w roku 2012 do 56,9 mln EUR w roku 2013.

Pod względem podziału geograficznego, itelligence AG ponownie odnotowała silny wzrost przychodów w rejonie Europie Wschodniej. Przychody w tym regionie wzrosły o 50,3% do 48,1 mln EUR w porównaniu z 32,0 mln EUR w roku poprzednim. Spółki w Europie Zachodniej odnotowały wzrost przychodów o 20,8% z 86,7 mln EUR w roku 2012 do 104,7 mln EUR w 2013 roku. Region Stanów Zjednoczonych także osiągnął dobre wyniki – 8,5% wzrostu, generując przychody w wysokości 100,5 mln EUR w porównaniu z 92,6 mln EUR w roku poprzednim. W największym regionie DACH (Niemcy/Austria/ Szwajcaria) przychody wzrosły o 4,3% z 185,0 mln EUR do 192,9 mln EUR. Spółki itelligence AG w Azji osiągnęły przychody w wysokości 7,1 mln EUR w roku finansowym 2013 w porównaniu z 7,0 mln EUR (1,4 %) w roku poprzednim. Przychody w pozostałych segmentach były bez zmian w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 3,8 mln EUR.

Wraz ze wzrostem przychodów,  itelligence AG poprawiła również wszystkie swoje wskaźniki zyskowności. Jest to zasługa wyników czwartego kwartału, w którym EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wzrósł o 48,5% z 6,6 mln EUR  do 9,8 mln EUR. Marża EBIT wzrosła z 5,8% do 7,2% . W całym roku EBIT wzrósł o 15,6%, z 19,2 mln EUR w roku poprzednim do 22,2 mln EUR w 2013 roku, a marża EBIT poprawiła się o 0,2 punktu procentowego, z 4,7% do 4,9%. W minionym roku finansowym, skonsolidowany zysk netto wzrósł o 18,2% z 13,7 mln EUR do 16,2 mln EUR.

Norbert Rotter, CFO itelligence AG, komentuje – „Wszystkie działy i regiony przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu przychodów w roku finansowym 2013. Udział stałej działalności w przychodach wzrósł do 40%. Zwiększyliśmy także rentowność. Po raz pierwszy w historii itelligence AG mamy ponad 3000 pracowników na całym świecie – pod koniec roku, nasze zatrudnienie wyniosło 3078 osób”.

W związku z bieżącym portfelem zamówień, silną pozycją itelligence AG na rynku oraz dobrymi wynikami przejęć nowych spółek Zarząd prognozuje dalszy wzrost przychodów i wskaźników zyskowności w 2014 roku. Oczekuje się, że przychody w 2014 r. wzrosną o ok. 10% do 500 milionów EUR. itelligence ma na celu osiągnięcie marży EBIT na poziomie około 5,5%.

Szczegółowe dane i informacje będzie można znaleźć w sprawozdaniu rocznym za 2013 r., który zostanie opublikowany 27 marca 2014 roku.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami