itelligence AG publikuje dane finansowe za I kwartał 2015 roku

Spółka itelligence AG rozpoczęła nowy rok obrotowy od wzrostu przychodów o 40,0%. Tym samym przychody w pierwszym kwartale wzrosły do 160,4 mln EUR w porównaniu do kwoty 114,6 mln EUR wypracowanej w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten wynika zarówno z rozwoju organicznego (19,8%), jak też z ubiegłorocznych przejęć spółek (20,2%). Przychody zawierają zatem wkład GISA GmbH w wysokości 22,5 mln EUR. Na dzień 31 marca 2015 r. wartość portfela zamówień zwiększyła się o 74,5% do kwoty 643,2 mln EUR (31 marca 2014 r.: 368,5 mln EUR).

“Wzrost przychodów w pierwszym kwartale był pozytywnym i istotnym krokiem w 2015 roku. Naszym celem jest rozwój o ponad 10% w skali całego roku i już w tej chwili mamy ku temu doskonały punkt wyjścia. Aktualnie zajmujemy świetną pozycję, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, aby kontynuować korzystny kurs obrany w ostatnich latach” – powiedział Herbert Vogel, prezes spółki itelligence AG.

Biorąc pod uwagę przychody generowane przez poszczególne segmenty, w segmencie usług doradczych odnotowano wzrost przychodów o 24,2% z 57,1 mln EUR do obecnego stanu 70,9 mln EUR. Największy wzrost procentowy odnotowano w przypadku przychodów z licencji – przychody zwiększyły się o 92,2% z 6,4 mln EUR do 12,3 mln EUR. Przychody generowane przez segment usług outsourcingowych i pozostałych usług wzrosły o 61,8% w stosunku do ubiegłego roku, z 36,4 mln EUR do 58,9 mln EUR. Przychody z zarządzania aplikacjami wzrosły w pierwszym kwartale 2015 r. o 23,4% z 14,5 mln EUR do 17,9 mln EUR.

Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów, spółka ponownie odnotowała szczególnie duży wzrost w regionie stanowiącym największy segment, czyli w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Przychody tego regionu wzrosły o 57,7% do kwoty 75,4 mln EUR w porównaniu do 47,8 mln EUR osiągniętych w roku poprzednim. Również region Europy Zachodniej wygenerował w pierwszym kwartale znaczny wzrost przychodów (o 22%) z poziomu 27,7 mln EUR do 34,0 mln EUR. Przychody spółki w Europie Wschodniej zwiększyły się o 10,9% z poziomu 13,8 mln EUR do 15,3 mln EUR.

W segmencie obejmującym region Stanów Zjednoczonych również w ubiegłym roku odnotowano doskonałe wyniki – wzrost o 44,2% i przychody na poziomie 32,3 mln EUR w porównaniu do 22,4 mln EUR w roku poprzednim. Segment azjatycki wygenerował przychody na poziomie 2,3 mln EUR w pierwszym kwartale 2015 r., w porównaniu do 1,6 mln EUR (wzrost o 43,8%) w tym samym okresie roku poprzedniego. Wreszcie przychody z Innych segmentów wyniosły 1,1 mln EUR i odpowiadają ubiegłorocznemu wynikowi (1,3 mln EUR).

Spółka itelligence AG wypracowała również znacznie większy dochód – w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku marża EBIT wzrosła do poziomu 4,9 mln EUR (ubiegły rok: 1,7 mln EUR) i tym samym osiągnęła wartość niemal trzykrotnie wyższą. Odpowiada to marży EBIT na poziomie 3,1%, w porównaniu do 1,5% w tym samym okresie poprzedniego roku. Również marża EBITA znacznie wzrosła w pierwszych trzech miesiącach (o 160%) do kwoty 6,5 mln EUR w porównaniu do 2,5 mln EUR w roku poprzednim. Marża EBITA wzrosła do poziomu 4,1%, w porównaniu do 2,2% w tym samym kwartale poprzedniego roku.

“Osiągając takie dochody w pierwszym kwartale, wykonaliśmy fantastyczny pierwszy krok. Jesteśmy również optymistycznie nastawieni do naszych aktualnych wyników w obecnym roku obrotowym. Inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach w sektorach wzrostu, takie jak ustanowienie globalnej organizacji AMS, opłaciły się. Na naszą korzyść działa również dobra sytuacja gospodarcza na naszych kluczowych rynkach, czyli w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych” – powiedział Norbert Rotter, dyrektor finansowy spółki itelligence AG.

W perspektywie całego roku 2015, Zarząd przewiduje zwiększenie przychodów do poziomu ponad 600 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 10%. Oczekuje się, że wzrost dochodów nawet przekroczy tę kwotę. Celem w tym przypadku jest marża EBIT na poziomie wyższym niż 5%.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami