itelligence po raz kolejny przechodzi pozytywnie audyt ISAE 3402

W dniu 11 stycznia 2018 roku zakończył się w itelligence Sp. z o.o. cykliczny audyt przeprowadzony według standardu ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402). Audyt został przeprowadzony przez firmę Ernst & Young.

Wydany w wyniku certyfikacji Raport ISAE 3402 Typu II sporządzony zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów potwierdził, że polegające badaniu mechanizmy kontrolne wdrożone w itelligence Sp. z o.o. w obszarze świadczonych usług zarządzanego hostingu IT / SAP oraz zdalnej administracji, w zakresie objętym badaniem, zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na osiągnięcie zdefiniowanych przez zarząd spółki celów kontrolnych.

„Wszystkie cele kontrolne dla takich obszarów Data Center itelligence w Tarnowie Podgórnym, jak: bezpieczeństwo środowiska, dostęp logiczny i fizyczny, zakres usług, zarządzanie zmianą na poziomie infrastruktury IT i oprogramowania czy też infrastruktura sieciowa oraz backupowa)itelligence w Tarnowie Podgórnym zostały poddane niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez renomowaną firmę. Raport ISAE 3402 Typu II poza opisem wdrożonych mechanizmów kontrolnych zawiera również ocenę ich efektywności na podstawie wyników badań i testów przeprowadzonych przez audytorów w dwóch półrocznych przedziałach czasowych minionego roku. To ważny komunikat dla naszych klientów potwierdzający, że świadczymy usługi zgodnie z ich oczekiwaniami i naszymi wewnętrznymi mechanizmami kontrolnymi zapewniającymi spełnienie międzynarodowego standardu ISAE 3402” – Dominika Kufel, Quality and Security Manager, itelligence Sp. z o.o.

 

Zaświadczenie o zakończeniu audytu ISAE 3402


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami