Oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy

W związku z komunikatem wydanym przez zarząd ZPUE S.A. w dniu 2 marca 2018 r. dotyczącym odstąpienia z dniem 1 marca 2018 r. od umowy zawartej z itelligence Sp. z o.o., dotyczącej wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, zarząd itelligence Sp. z o.o. uznaje stwierdzenie, iż odstąpienie nastąpiło z powodów leżących po stronie Dostawcy, za całkowicie bezzasadne. itelligence w żaden sposób nie przyczyniła się do sytuacji, w której umowa nie może być realizowana.

Jednocześnie zarząd itelligence Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 2 marca 2018 r. wysłał spółce ZPUE S.A. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami