Audyt recertyfikacyjny ISO w itelligence zakończony pomyślnie

itelligence, platynowy partner SAP i dostawca usług outsourcingu IT, z satysfakcją informuje, iż trwający w okresie od 13 do 17 czerwca audyt recertyfikacyjny ISO zakończył się pomyślnie, a wszystkie certyfikaty zostały przedłużone na kolejne 3 lata.

Zakres audytu objął normy:

  • Zarządzanie Usługami IT ISO 20000

Certyfikat obejmuje konsulting informatyczny, utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz outsourcing obejmujący utrzymanie systemów, zdalną administrację systemami teleinformatycznymi oraz wsparcie użytkowników na poziomie uzgodnionym w umowach SLA.

  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Certyfikat obejmuje przetwarzanie danych powierzonych przez klientów itelligence, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych zdalną administrację systemami teleinformatycznymi oraz wsparcie użytkowników na terenie data center w Tarnowie Podgórnym oraz biur w Poznaniu, Warszawie i Katowicach.

  • Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

Certyfikat obejmuje: zapewnienie ciągłości działania usług świadczonych na rzecz klientów itelligence, obejmujące ciągłość działania systemów teleinformatycznych, zapewnienie dostępności infrastruktury teleinformatycznej, a także tworzenie, utrzymywanie oraz testowanie planów ciągłości działania dla kluczowych zasobów firmy.

Audyt pełnego zakresu działalności prowadzonej przez itelligence we wszystkich naszych lokalizacjach (Tarnowo Podgórne, Poznań, Warszawa, Katowice) przeprowadziła zewnętrzna, renomowana firma audytorska z Wielkiej Brytanii.
Po raz kolejny itelligence udowodniło, że jest profesjonalnym i zgranym zespołem działającym zgodnie z międzynarodowymi standardami postępowania w zakresie zapewniającym minimalizację ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności informacji przetwarzanych w itelligence.

Uzyskane certyfikaty potwierdzają najwyższy, światowy poziom jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez itelligence dla swoich klientów.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami