Wyniki finansowe itelligence za I półrocze 2015 roku

Spółka itelligence AG odnotowała bardzo dobrą I połowę 2015 roku pod względem przychodów, jak i zysków. Przychody wzrosły o 35,9%, osiągając poziom 322,8 mln EUR w porównaniu do 237,5 mln EUR w analogicznym okresie zeszłego roku. Wzrost ten przypisać można zarówno wzrostowi organicznemu (19,7%), jak i przejęciu nowych podmiotów w zeszłym roku (16,2%). Wartość portfela zamówień zwiększyła się o 81,2%, osiągając 637,7 mln EUR na dzień 30 czerwca 2015 r. (30 czerwca 2014 r.: 351,9 mln EUR).

Zarówno doskonałe wyniki, jak i podwyższone prognozy, pokazują, jak udana była I połowa roku. Szczególnymi sukcesami możemy się pochwalić zwłaszcza w podstawowych obszarach naszej działalności. Ponadto wyniki odzwierciedlają udane przejęcie GISA GmbH. Dalsze podwyższenie naszej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej zawdzięczamy przede wszystkim starannie zaplanowanym przejęciom dokonywanym w ostatnich latach.” – powiedział Herbert Vogel, Dyrektor Generalny itelligence AG.

Przychody z tytułu doradztwa wzrosły aż o 30,8% z 110,8 mln EUR do 144,9 mln EUR. Przychody z tytułu działalności związanej z udzielaniem licencji również znacząco wzrosły (30,3%) z 17,5 mln EUR do 22,8 mln EUR. Przychody z tytułu outsourcingu i usług zwiększyły się o 51,7% z 78,6 mln EUR w zeszłym roku do 119,2 mln EUR. Natomiast przychody związane z zarządzaniem aplikacjami odnotowały wzrost o 16,5% z 30,3 mln EUR do 35,3 mln EUR.

Pod względem geograficznym szczególnie duży wzrost przychodów został odnotowany przez itelligence w największym segmencie, tj. Niemcy/Austria/Szwajcaria (DACH). Przychody na tym obszarze wzrosły o 51,5%, osiągając poziom 151,8 mln EUR w porównaniu z 100,2 mln EUR w poprzednim roku. Na terenie Europy Zachodniej itelligence również wygenerowała znaczny wzrost przychodów (21,9%) z 55,7 mln EUR do 67,9 mln EUR w pierwszych sześciu miesiącach. Obszar Europy Wschodniej był natomiast źródłem wzrostu przychodów itelligence o 12,7% z 28,3 mln EUR do 31,9 mln EUR.

Wyniki w Stanach Zjednoczonych także okazały się doskonałe – przychody wzrosły o 34,7%, osiągając poziom 64,1 mln EUR w porównaniu z 47,6 mln EUR w poprzednim roku. W Azji itelligence odnotowała przychody w wysokości 5 mln EUR w I połowie 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy wyniosły one 3,3 mln EUR (wzrost o 51,5%). Natomiast w pozostałych segmentach geograficznych łącznie przychody niemal osiągnęły poziom z zeszłego roku (2,1 mln EUR w porównaniu z 2,4 mln EUR).

Zysk wypracowany przez itelligence AG również uległ dużemu zwiększeniu: EBIT wyniósł 11,4 mln EUR w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r., co stanowi ponad trzykrotność zeszłorocznej wartości (3,2 mln EUR). Marża EBIT wyniosła 3,5% w porównaniu z 1,4% w pierwszej połowie zeszłego roku. Wzrost EBITA był również znaczący: z 4,9 mln EUR w zeszłym roku do 14,6 mln EUR. Marża EBITA kształtująca się na poziomie 4,5% także stanowiła poprawę w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku (2,1%).

„W 2015 r. przewidujemy dwucyfrowy wzrost w niemal wszystkich krajowych spółkach. itelligence umacnia zatem swoją pozycję jako wiodący partner SAP na świecie. Dobre wyniki po I połowie roku pozwalają nam oczekiwać, że zrealizujemy również nasze cele dotyczące zysków.” – powiedział Norbert Rotter, Dyrektor Finansowy itelligence AG.

Zarząd podwyższył ogólne prognozy na cały 2015 rok i obecnie przewiduje, że przychody wyniosą 640-650 mln EUR (wcześniej szacowano, że sięgną one ponad 600 mln EUR), a marża EBIT ponad 5%.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami