Wyniki finansowe itelligence za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku

Spółka itelligence AG utrzymała w trzecim kwartale 2015 roku bardzo dobre wyniki osiągane w bieżącym roku, o czym świadczą znaczące wzrosty w zakresie przychodów i dochodów. Przychody wzrosły o 29,5% do 497,0 mln EUR w porównaniu do kwoty 383,7 mln EUR wypracowanej w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten wynika zarówno z rozwoju organicznego (18,7%), jak też z ubiegłorocznych przejęć spółek (10,8%). Przychody zawierają wkład GISA GmbH w wysokości 67,5 mln EUR. Na dzień 30 września 2015 r. wartość portfela zamówień zwiększyła się o 8,5% do kwoty 627,7 mln EUR (30 września 2014 r.: 578,5 mln EUR).

“Już po zakończeniu trzeciego kwartału 2015 roku możemy stwierdzić, że jest to dla nas niezwykle dobry rok, w którym odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów i dużą poprawę w zakresie dochodów. W szczególności jesteśmy zadowoleni, że wszystkie obszary i regiony przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników, a każdy z nich odnotował wzrost na dwucyfrowym poziomie. Oznacza to, że itelligence zajmuje doskonałą pozycję w poszczególnych regionach oraz obszarach prowadzenia działalności” – powiedział Herbert Vogel, prezes spółki itelligence AG.

Biorąc pod uwagę przychody generowane przez poszczególne segmenty, w segmencie usług doradczych odnotowano znaczny wzrost przychodów z 174,2 mln EUR do obecnego stanu 223,0 mln EUR (o 28,0%). W przypadku przychodów z licencji również odnotowano duży wzrost – przychody zwiększyły się o 30,9% z 31,1 mln EUR do 40,7 mln EUR. Przychody generowane przez segment usług outsourcingowych i pozostałych usług wzrosły o 36,9%, z 131,2 mln EUR uzyskanych w roku poprzednim do 179,6 mln EUR. Przychody z zarządzania aplikacjami wzrosły o 13,1% z 46,5 mln EUR do 52,6 mln EUR.

Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów, spółka ponownie odnotowała szczególnie duży wzrost w regionie stanowiącym największy segment, czyli w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Przychody tego regionu wzrosły o 36,0% do kwoty 232,8 mln EUR w porównaniu do 171,2 mln EUR osiągniętych w roku poprzednim. Również region Europy Zachodniej wygenerował w pierwszych trzech kwartałach znaczny wzrost przychodów (o 25,1%) z poziomu 84,5 mln EUR do 105,7 mln EUR. Przychody spółki w Europie Wschodniej zwiększyły się o 14,1% z poziomu 43,2 mln EUR do 49,3 mln EUR.

W segmencie obejmującym region Stanów Zjednoczonych również w ubiegłym roku odnotowano doskonałe wyniki – wzrost o 28,1% i przychody na poziomie 98,1 mln EUR w porównaniu do 76,6 mln EUR w roku poprzednim. Segment azjatycki wygenerował przychody na poziomie 8,0 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r., w porównaniu do 5,2 mln EUR (wzrost o 53,8%) w tym samym okresie roku poprzedniego. Wreszcie przychody z Innych segmentów wyniosły 3,1 mln EUR i były nieznacznie wyższe od wyniku uzyskanego w roku poprzednim (3,0 mln EUR).

Spółka itelligence AG wypracowała również znacznie większy dochód – w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku marża EBIT wzrosła do poziomu 20,6 mln EUR, co praktycznie oznacza podwojenie ubiegłorocznego wyniku (10,6 mln EUR). Odpowiada to marży EBIT na poziomie 4,2%, w porównaniu do 2,8% w tym samym okresie poprzedniego roku. Również marża EBITA znacznie wzrosła do kwoty 25,8 mln EUR w porównaniu do 13,6 mln EUR w roku poprzednim. Marża EBITA wzrosła do poziomu 5,2%, w porównaniu do 3,5% w tym samym okresie poprzedniego roku.

“W 2015 roku z łatwością osiągniemy jeden z naszych największych celów, którym jest znaczne zwiększenie dochodów. itelligence odnosi korzyści z inwestycji poczynionych przez klientów w zakresie cyfryzacji procesów i modelów biznesowych” – powiedział Norbert Rotter, dyrektor finansowy spółki itelligence AG.

Zarząd ponownie podwyższa swoją ogólną prognozę na 2015 rok i obecnie spodziewa się przychodów w granicach 660-680 mln EUR oraz marży EBIT na poziomie wyższym niż 5%.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami