Wyniki raportu z badania satysfakcji klientów itelligence

itelligence – wieloletni partner SAP i dostawca usług outsourcingu IT – poddała pod ocenę klientów jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Jak co roku, badanie przeprowadziła Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań marketingowych i społecznych.

Klienci oceniali usługi i produkty oferowane przez itelligence w zakresie outsourcingu IT, konsultingu, wsparcia aplikacyjnego i maintenance systemów SAP oraz usług service desk. Badaniu zostały poddane między innymi ocena współpracy z itelligence, jakość kontaktu z pracownikami, prawdopodobieństwo rekomendacji oraz ogólne zadowolenie klientów.

Oceny poszczególnych obszarów współpracy z itelligence utrzymały się w 2015 roku na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Pozytywna zmiana dotyczyła zaufania klientów do firmy – w 2015 roku większy odsetek klientów ufa, że w swoich działaniach itelligence kieruje się ich dobrem.

Z raportu wynika, że Klienci są zadowoleni zarówno z jakości obsługi jak i usług oferowanych przez itelligence. Żaden z badanych nie miał zastrzeżeń co do uprzejmości pracowników, a zdecydowana większość (90%) docenia ich kompetencje. Klientom odpowiada także sposób, w jaki pracownicy się z nimi komunikują. Uważają go za jasny i zrozumiały oraz pozwalający poczuć, że jest się dla itelligence ważnym klientem.

„Wyniki tegorocznego badania satysfakcji klientów pokazują, że utrzymaliśmy wysoki poziom zadowolenia Klientów. Od wielu lat prowadzimy politykę utrzymywania długotrwałych relacji z klientami i każdego z nich traktujemy priorytetowo. Tym nie mniej, uznanie należy się również pracownikom itelligence, którzy codziennie wspierają naszych Klientów” – powiedział Krzysztof Witczak, prezes zarządu itelligence sp. z o.o.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie itelligence na przełomie maja i czerwca br.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami