Aktualności lokalne

Jednolity Plik Kontrolny z itelligence

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) od 1 lipca 2016 ujednolicona zostanie metoda przekazywania danych z ksiąg podatkowych na…


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami