Fakty i liczby

Fakty i liczby

horizontal-line

Oto kilka podstawowych faktów i liczb dotyczących naszej firmy:

itelligence-annual-report-2016

Ewolucja

Cyfrowa transformacja nie jest pojedynczym wydarzeniem, ale długofalowym projektem z wieloma etapami. Jej nadrzędnym celem jest budowa stabilnych i bezpiecznych procesów dla naszych klientów. Poprzez modernizację centralnych systemów ERP, wdrażanie rozwiązań e-commerce i HR, rozwiązań w chmurze oraz innych projektów rozwojowych – itelligence przez cały 2016 rok wspierał firmy z całego świata w tej podróży do przyszłości. Temat cyfrowej ewolucji itelligence poruszamy również w rocznym sprawozdaniu za 2016 r. – w wywiadzie z nowym CEO Norbertem Rotterem i nowym CFO dr Michaelem Dorinem.

Key figures 2017

Przychody
872,2 mln EUR

+12,1% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem

EBITA
44.1 mln EUR

Marża EBITA: 5,1%

Pracownicy
6.983

31 grudnia, 2017

 

Ład korporacyjny

Pomimo, że akcje itelligence AG nie są już notowane na giełdzie, Zarząd i Rada Nadzorcza itelligence AG identyfikują się z celami niemieckiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Postanawiają wydać roczną deklarację dotyczącą  niemieckiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego, choć notowanie akcji  itelligence zakończyło się w roku obrotowym 2013.

tablet-financials

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami