Kluczowe dane

horizontal-line

mln EUR Jan. 1-Jun.30, 2016 Jan. 1-Jun. 30, 2015 Apr. 1- Jun. 30, 2016 Apr. 1- Jun. 30, 2015
Przychody łącznie 357.7 322.8 179.9 162.4
Przychody według obszarów
Konsulting 158.5 144.9 80.0 74.0
Licencje 28.3 22.8 14.8 10.5
Wsparcie aplikacyjne 52.1 35.3 25.6 17.4
Outsourcing 117.1 119.2 58.8 60.3
Inne 1.7 0.6 0.7 0.2
Przychody według regionów
DACH (Niemcy/Austria/Szwajcaria) 159.8 151.8 81.2 76.4
Europa Zachodnia 84.4 67.9 42.3 33.9
Europa Wschodnia 38.6 31.9 18.1 16.6
USA 66.7 64.1 33.8 31.8
Azja 6.0 5.0 3.1 2.7
Pozostałe 2.2 2.1 1.4 1.0
EBIT w mln EUR 8.1 11.4 4.2 6.4
Marża EBIT 2.3% 3.5% 2.3% 4.0%
EBITA w mln EUR 11.6 14.6 6.0 8.1
Marża EBITA 3.2% 4.5% 3.3% 5.0%
EBITDA w mln EUR 22.1 24.4 11.3 12.9
Marża EBITDA 6.2% 7.6% 6.3% 7.9%
Dochody wg MSSF 3.4 6.3 2.4 4.2
Zysk na jedną akcję 0.08 0.16 0.06 0.11
Pracownicy na dzień 31 grudnia 5,001 4,450

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200

 

Obserwuj nas: