Kluczowe dane

horizontal-line

mln EUR 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody łącznie 696.2 556.8 457.1 407.1 342.4
Przychody według obszarów
Konsulting 310.1 246.6 214.9 211.5 190.9
Licencje 69.4 56.9 56.9 38.3 37.5
Wsparcie aplikacyjne 71.9 66.3 49.1 40.4 23.3
Outsourcing 241,4 186.1 135.7 116.3 89.8
Inne 3.4 0.9 0.5 0.6 0.9
Przychody według regionów
DACH (Niemcy/Austria/Szwajcaria) 321.2 255.0 192.9 185.0 163.6
Europa Zachodnia 154.8 120.2 104.7 86.7 66.6
Europa Wschodnia 74.6 63.1 48.1 32.0 22.1
USA 130.8 107.0 100.5 92.6 82.0
Azja 10.7 7.0 7.1 7.0 4.1
Pozostałe 4.1 4.5 3.8 3.8 4.0
EBIT w mln EUR 36.0 22.8 22.2 19.2 20.4
Marża EBIT 5.2% 4.1% 4.9% 4.7% 6.0%
EBITA w mln EUR 42.9 27.2 26.2 21.4 22.5
Marża EBITA 6.2% 4.9% 5.7% 5.2% 6.6%
EBITDA w mln EUR 62.5 43.3 38.0 31.4 30.4
Marża EBITDA 9.0% 7.8% 8.3% 7.7% 8.9%
Dochody wg MSSF 21.1 6.7 16.2 13.7 12.8
Zysk na jedną akcję 0.63 0.11 0.48 0.44 0.46
Powrót do sprzedaży 3.0% 1.2% 3.5% 3.4% 3.7%
Sumę bilansową w M€ 459.3 397.2 333.2 306.8 254.3
Kapitał własny w M€ 155.0 132.9 121.8 112.0 68.0
Kapitał własny 33.7% 33.5% 36.6% 36.5% 26.7%
Inwestycje w M€ 37.9 58.3 25.7 43.1 32.5
Pracownicy na dzień 31 grudnia 4,702 4,140 3,078 2,765 2,251

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200

 

Obserwuj nas: