Kluczowe dane

Kluczowe dane

horizontal-line

mln EUR
Przychody łącznie
Przychody według obszarów
Konsulting
Licencje
Wsparcie aplikacyjne
Outsourcing
Inne
Przychody według regionów
DACH (Niemcy/Austria/Szwajcaria)
Europa Zachodnia
Europa Wschodnia
USA
Azja
Pozostałe
EBIT w mln EUR
Marża EBIT
EBITA w mln EUR
Marża EBITA
EBITDA w mln EUR
Marża EBITDA
Dochody wg MSSF
Zysk na jedną akcję
Powrót do sprzedaży
Sumę bilansową w M€
Kapitał własny w M€
Kapitał własny
Inwestycje w M€
Pracownicy na dzień 31 grudnia
2016 2015 2014 2013
777.9 696.2 556.8 457.1
331.4 310.1 246.6 214.9
79.0 69.4 56.9 56.9
6.5 2.7 0.0 0.0
360.2 310.6 252.4 184.8
0.8 3.4 0.9 0.5
364.6 321.2 255.0 192.9
177.6 154.8 120.2 104.7
83.3 74.6 63.1 48.1
135.7 130.8 107.0 100.5
12.5 10.7 7.0 7.1
4.2 4.1 4.5 3.8
34.9 36.0 22.8 22.2
4.5% 5.2% 4.1% 4.9%
42.2 42.9 27.2 26.2
5.4% 6.2% 4.9% 5.7%
64.0 62.5 43.3 38.0
8.2% 9.0% 7.8% 8.3%
18.2 21.1 6.7 16.2
0.56 0.63 0.11 0.48
2.3% 3.0% 1.2% 3.5%
544.7 459.3 397.2 333.2
165.8 155.0 132.9 121.8
30.4% 33.7% 33.5% 36.6%
54.1 37.9 58.3 25.7
5,677 4,702 4,140 3,078

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200

 


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami