PPK w SAP

Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP: gotowe do wdrożenia rozszerzenie standardu SAP HR

Zapytaj o ofertę

PPK: dostosuj system SAP do obsługi nowych procedur

Termin wejścia w życie przepisów dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zbliża się wielkimi krokami. Nowy sposób oszczędzania na emeryturę zostanie wprowadzony przez pierwszych pracodawców w połowie 2019 roku. Warto już teraz rozważyć dostosowanie systemu kadrowo-płacowego SAP HR do obsługi PPK.

Kompleksową obsługę procesów PPK można zrealizować bezpośrednio w systemie SAP HR. Jest to możliwe, dzięki rozszerzeniu standardu SAP, który umożliwia terminową i w pełni zgodną z przepisami obsługę zadań, które z mocy ustawy ciążą na pracodawcy.

Add-on do SAP HR to narzędzie skonfigurowane i gotowe do wdrożenia

Czas implementacji rozszerzenia jest bardzo krótki – to projekt o średniej długości 7 dni. Rozwiązanie jest objęte pełną opieką serwisową (maintenance), aby zagwarantować jego rozwój i wszelkie aktualizacje pod kątem przyszłych zmian ustawowych.

Wdrażając rozszerzenie w SAP dla procesów PPK, otrzymujesz elastyczne i kompleksowe narzędzie dostosowane do najnowszych zmian prawnych. Rozwiązanie automatyzuje procesy związane z obsługą PPK, przyczynia się do wysokiej optymalizacji pracy oraz minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem nowych procedur wewnętrznych.

Rozszerzenie standardu SAP opiera się o interfejs Fiori, dzięki czemu jest łatwe w codziennej pracy dla użytkowników i pracowników.

Kompleksowa obsługa PPK w systemie SAP

Rozwiązanie pozwala na kompleksową obsługę i monitoring przebiegu następujacych zadań:

 • Automatyczne zarządzanie uczestnictwem: dzięki bazie danych PPK przedsiębiorstwo ma dostęp real time do informacji i statusów pracownika w zakresie deklaracji zgłoszeniowych i składkowych.
 • Efektywna ewidencja dokumentów: sprawna koordynacja zawierania umów PPK i obsługa deklaracji pracowników. Rozwiązanie pozwala na generowanie niezbędnych dokumentów, ich gromadzenie i archiwizację, zapewniając firmie stały dostęp do danych historycznych.
 • Terminowe naliczanie i księgowanie składek.
 • Komunikację z instytucją finansową w obszarze naliczonych składek oraz w obszarze ponownego dokonania wpłat za pracownika po 4 latach.
 • Przejrzyste raportowanie w zakresie realizacji poszczególnych spraw.
 • Przechowywanie i administrowanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO (wszystkie generowane dokumenty zawierają kod kreskowy).
 • Komunikacja z pracownikami – narzędzie do kompleksowej obsługi całego procesu PPK w obrębie przedsiębiorstwa.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania

 • Pełna i poprawna realizacja procedur wynikających z nowego prawa – rozwiązanie jest dostosowane do polskich przepisów prawa.
 • Uniknięcie kar finansowych za niedostosowanie się do nowych wymagań prawnych.
 • Minimalizacja kosztów związanych z developmentem systemu SAP – narzędzie jest gotowe do wdrożenia, a czas jego implementacji to maksymalnie 7 dni roboczych.
 • Optymalizacja pracy działu HR oraz Kadr i Płac – procesy obsługiwane w systemie są optymalnie zaprojektowane, a wiele wypadkach zautomatyzowane.
 • Bezpieczeństwo – w ramach usługi maintenance system jest stale rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmian ustawowych.
 • Przyjazne środowisko pracy – główni użytkownicy rozwiązania pracują na kokpitach wykorzystujących przyjazny interfejs Fiori.

Nowe obowiązki działu HR oraz Kadr i Płac w obszarze PPK

Obowiązek utworzenia PPK reguluje ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Wśród najważniejszych nowych obowiązków pracodawcy wymienia się:

• wybór instytucji finansowej odpowiedzialnej za stworzenie i prowadzenie rachunków PPK oraz podpisanie odpowiednich umów,
• zarządzanie uczestnictwem: zgłoszenia pracowników i obsługa ich oświadczeń, np. rezygnacja, deklaracja przystąpienia,
• obliczenie wysokości składek i ich terminowa realizacja,
• działania administracyjne związane z przekazywaniem pracownikom informacji o PPK i możliwości rezygnacji z oszczędzania w programie,
• gromadzenie i archiwizacja dokumentów.

W kontekście obligatoryjnych zadań nakładanych przez ustawę na przedsiębiorstwa, development systemów kadrowo-płacowych pod obsługę PPK wydaje się optymalnym rozwiązaniem.

Terminy wdrożenia procesów PPK w firmie

Obowiązek obsługi PPK jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Ustawodawca przyjął następujące terminy:

 • od 1 lipca 2019 r. – utworzenie programu oszczędnościowego w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób;
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób;
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób;
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Warto już dziś przygotować się na obsługę procesów PPK. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji o rozszerzeniu PPK dla systemów SAP i przygotować się na nadchodzące zmiany, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poszukujesz więcej informacji na temat rozszerzenia PPK do SAP? Chcesz poznać więcej informacji dotyczących dostosowania systemu kadrowo-płacowego do nowych procedur?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy. 


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami