Backup as a Service

Profesjonalny backup danych w Data Center itelligence

Każdego dnia przygotowujemy 529TB kopii zapasowych dla ponad 2000 systemów

Zapytaj o prezentację

Backup danych – dlaczego warto zlecić go profesjonalistom?

Wśród polskich przedsiębiorstw popularne są dwa podejścia do tworzenia backupu. W części firm proces ten realizowany jest przez wewnętrzny dział IT, w ramach którego pracownicy samodzielnie tworzą kopię zapasową i przechowują ją np. na własnej infrastrukturze serwerowej. Ostatnio coraz częściej stosowanym podejściem jest backup w modelu outsourcingu, a zwłaszcza usługa backup as a service (BaaS). W tym przypadku kopia zapasowa tworzona jest przez zewnętrznego dostawcę w oparciu o jego infrastrukturę, narzędzia i posiadaną wiedzę. Profesjonalni dostawcy usług backupowych kierują się latami wypracowanymi standardami, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć firmowe dane ich klientów przed nieodwracalną utratą. Do tych standardów można zaliczyć m.in. korzystanie z oprogramowania do wykonywania backupów, które jest certyfikowane przez dostawcę systemu. Ważnym elementem profesjonalnego backupu są również regularne testy odtworzeniowe – zarówno te dla kopii systemów, jak i kopii samego backupu. Kolejny istotny element stanowi przechowywanie kopii zapasowych. W itelligence kopie zapasowe przechowywane są w modelu Dual Data Center. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z usługi Disaster Recovery polegającej na odtworzeniu danych po awarii w zapasowym centrum danych.

Analizy przygotowane przez portal Technavio wskazują, że rynek backupu danych charakteryzuje się niemal 27% dynamiką wzrostu w relacji rok do roku. W ciągu najbliższych 4 lat jego wartość może zwiększyć się nawet o 4,2 mld dolarów. Backup w modelu usługowym cieszy się również popularnością na krajowym rynku. Wyniki badań przeprowadzonych przez GUS wskazują, że 46,5% przedsiębiorstw kupuje w modelu outsourcingu usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną danych.

Źródło: GUS, ICT w przedsiębiorstwach w 2018 r., tablice

Usługi itelligence w ramach Backup as a Service mają charakter kompleksowy i obejmują:

  • automatyczne tworzenie kopii zapasowych systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych i maszyn wirtualnych,
  • przechowywanie kopii zapasowych w modelu Dual Data Center, dzięki czemu klienci itelligence mogą korzystać z usługi Disaster Recovery – odtworzeniu po awarii w zapasowym centrum danych,
  • regularne testy odtworzenia bazy danych – zarówno tych dla kopii systemów, jak i kopii samego backupu. W ramach usługi klient ma gwarantowane odtworzenie systemów lub zasobów raz w roku,
  • możliwość tworzenia kopii zapasowych tylko dla wybranego elementu, np. systemu plików, bazy danych, aplikacji,
  • dostęp do pełnej gamy rodzajów backupu danych, takich jak: disk -to-disk, backup taśmowy, pełny i przyrostowy,
  • usługi BaaS dla klientów, których systemy są zlokalizowane we własnych centrach danych lub u innych dostawców.  

Dlaczego Backup as a Service z itelligence?

Gwarancja bezpieczeństwa dzięki Dual Data Center i Disaster Recovery

Możliwość odtworzenia danych po awarii w zapasowym centrum danych.

Aktywny monitoring backupu w modelu 24/7/365

Kompleksowe monitorowanie kopii zapasowych przez dedykowany zespół monitoringu.

Sprawdzone oprogramowanie

Korzystanie z certyfikowanych przez producentów systemów rozwiązań do wykonywania backupu.

Najlepsze standardy w zakresie BaaS

takie jak systematyczne testy odtworzeniowe, replikacja danych do zapasowej infrastruktury, całodobowy monitoring, częste archiwizowanie danych.

Dostępność na poziomie 99,8%

zagwarantowana w umowach SLA.

Zarządzanie harmonogramem backupowania,

retencją czyli okresem przetrzymywania danych.

Usługa dla małych systemów i dużego kluczowego systemu

W Data Center itelligence świadczymy usługi BaaS zarówno dla małych i rozproszonych systemów, jak i dla pojedynczego dużego rozwiązania.

Obsługa różnych środowisk i systemów

dzięki posługiwaniu się różnymi i zarazem rekomendowanymi przez dostawców systemów, technologiami.

Spójna i zoptymalizowana infrastruktura

wykorzystywana do przechowywania i odtwarzania danych.

Backup danych – jak zrobić go profesjonalnie?

Prawidłowo wykonany backup stanowi dobre zabezpieczenie przed ryzykiem nieodwracalnej utraty danych. Nie zawsze jednak kopia zapasowa jest tak samo dobra – jej jakość zależy zarówno od czynników sprzętowych, jak i best practice wdrożonych przez zespół IT. Sprawdź jakie błędy są najczęściej popełniane podczas backupu danych i jakie działania warto wdrożyć, aby Twoje dane były bezpieczne.

Czytaj więcej

Artykuły związane z obszarem zarządzania infrastrukturą sieciową

Wszystkie artykuły

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług Backup as a Service? Czy chciałbyś otrzymać bardziej szczegółowe materiały lub skorzystać z doradztwa naszych specjalistów w obszarze wykonywania kopii zapasowej?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Kontakt itelligence

Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami