Zewnętrzny Service Desk

Zaawansowane wsparcie IT

Optymalizacja użytkowania systemów informatycznych

Zapytaj o prezentację

Service Desk – pierwsza linia wsparcia i główny punkt kontaktu dla użytkownika

Konfiguracja i zarządzanie środowiskiem IT oraz administracja systemami i aplikacjami stanowią wyzwanie w obliczu dużej liczby problemów zgłaszanych przez użytkowników. Dużym ułatwieniem i przyspieszeniem takich działań jest skorzystanie z wiedzy zewnętrznych ekspertów, którzy mają doświadczenie w usuwaniu problemów zarówno w obszarze sprzętowym, jak i aplikacyjnym. Na wyzwania te odpowiada usługa service desk, która pełni funkcję pierwszej linii wsparcia i pozwala na sprawną obsługę problemów IT zgłaszanych przez użytkowników. Szczególną uwagę zwraca tutaj organizacja w firmie centralnego punktu kontaktu, w ramach którego przyjmowane są zgłoszenia dotyczące różnych obszarów IT. Profesjonalni dostawcy tego rodzaju usług są w stanie rozwiązywać nawet 50% problemów już podczas pierwszego kontaktu.

W modelu mieszanym prace z zakresu services desk realizowane są przez wewnętrzne działy i zewnętrznych dostawców. Z takiego modelu korzysta 67% średnich i 61% dużych przedsiębiorstw. Jednocześnie 9% przedsiębiorstw zadeklarowało, że większość lub całość procesów wsparcia IT dostarczanych jest w modelu outsourcingu.

Źródło: Computerworld, itelligence, Wsparcie aplikacji biznesowych w polskich firmach, 2018

Usługi wsparcia IT w modelu Service Desk obejmują:

  • udzielanie technicznego i aplikacyjnego wsparcia w wielu językach przez konsultantów help desk, którzy posiadają bogatą i praktyczną wiedzę w obszarze sprzętu, sieci i systemów IT,
  • jasne i ustandaryzowane procedury obsługi zgłoszeń: przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń niezależnie od rodzaju problemu (jeden punkt kontaktu) zarówno od użytkowników stacjonarnych, jak i mobilnych,
  • pierwszą linię wsparcia w przypadku zgłoszeń dotyczących sprzętu, sieci i SAP,
  • analizę problemu i w przypadku bardziej złożonych problemów, przekazanie ich do specjalistów z innych działów itelligence,
  • monitorowanie zgłoszeń i informowanie o statusach ich realizacji,
  • raportowanie na temat zgłaszanych problemów,
  • zarządzanie użytkownikami: SAP, Active Directory, Access servers,
  • wsparcie użytkowników końcowych: stacje robocze, oprogramowanie, aplikacje,
  • możliwość współpracy z działem wewnętrznym klienta oraz z firmami trzecimi.

Dlaczego service desk z itelligence?

Centralny punkt kontaktu

Dostęp do jednego punktu kontaktu dla każdego problemu dotyczącego IT.

Monitoring w modelu 24/7/365

Ciągłe monitorowanie procesowanych zgłoszeń oraz udzielanie informacji klientom o ich statusach.

Wysoka jakość obsługi przez konsultantów service desk

Ponad 50% zgłoszeń dotyczących IT, NET czy SAP jest rozwiązywanych „od ręki”.

Gwarancja efektywnej koordynacji pracy różnych działów wsparcia

Twoje zgłoszenia będą szybko i sprawnie obsługiwane przez ekspertów itelligence.

Przewidywalność kosztów usługi

dzięki zastosowaniu stałego modelu rozliczeń, który został przez Ciebie wybrany.

Wielokanałowość

Możliwość zgłaszania spraw za pomocą trzech kanałów komunikacji: telefonicznie, e-mailowo oraz za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego działającego on-line.

System obsługi zgłoszeń

Obsługa zgłoszeń w systemie zgłoszeniowym itelligence, jak również w systemie klienta.

Service Desk - 'pierwsza pomoc' IT

Kiedy poboczne obszary działalności pozostawimy fachowcom, zyskamy czas na skupienie się na podstawowym biznesie. Jak pogodzić obsługę koniecznych i powtarzalnych czynności w IT z rozwojem podstawowego biznesu? Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług Service Desk.

Czytaj więcej

Artykuły związane z obszarem Service Desk

Wszystkie artykuły

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług Service Desk? Czy chciałbyś otrzymać bardziej szczegółowe materiały lub skorzystać z doradztwa naszych specjalistów w obszarze nadzoru i opieki nad systemami IT?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami