CSR

itelligence Corporate Social Responsibility

Vi tar CSR seriöst!

Vi strävar efter att agera ansvarsfullt på alla sociala och miljömässiga områden. Målet är att stötta FN:s 17 hållbara utvecklingsmål och att integrera CSR i den dagliga driften av vår verksamhet.

Fundamentet för vår verksamhet är människor, och därför är vår fysiska och psykiska arbetsmiljö en av våra viktigaste prioriteringar. Hos itelligence fokuserar vi inte bara på förbättring av företag, men också liv.

Vi begränsar vår reseaktivitet

Vi håller möten online över video så ofta det går eftersom det både sparar oss massor av reseaktivitet och är bättre för miljön. Vi träffas så klart också fysiskt ibland, men då uppmanar vi alltid att ta offentlig transport eller samåkning, och till de stora eventen arrangerar vi gemensam transport med buss.

Vi reducerar vårt förbruk av plast

I Sverige har vi mycket hög kvalitet på dricksvatten. På vårt kontor erbjuder vi därför inte vatten på plastflaskor. Istället har vi många vattenkaraffer och dricker vattnet från kranen.

Vi fokuserar också på hållbarhet generellt, bland annat i våra inköp och val av leverantörer.

Vi arbetar för diversitet

Vi menar att diversitet är en gåva som frambringar bättre resultat. Därför fokuserar vi på diversitet generellt, bland annat med att öka andelen av kvinnliga anställda.

Vi är en del av SAP Eco System SDG Commitment

I samarbete med andra  SAP partners stöttar vi FN:s 17 hållbarhetsmål, förpliktigar oss till att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete, och mäter vår framgång från år till år.

Vi är medvetna om vårt ansvar inom dataetik

Därför är det viktigt för oss att inte utveckla eller använda teknologier som underminerar fria demokratiska val som kränker rättigheter eller påverkar demokratiska institutioner negativt.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.