Professor Heiner Schumacher

Certifierad allmän revisor och chef för ledningskonsulter
Consulting Company KAP1 Consulting, Düsseldorf hedersprofessor vid Bielefelds universitet


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss