Urban Hopen

Executive Vice President Global Strategy

Urban Hopen började sin karriär som konsult och projektledare på konsultbyrån Schmidt, Vogel & Partner, det ursprungliga namnet på itelligence, och fick snart i uppdrag att ta hand om flera ledande funktioner. 2008 ansvarade han, som en del av ledningsteamet i Tyskland/Österrike, för alla konsult- och applikationstjänster samt branschinriktad marknadsetablering.

2011 flyttade Hopen till NTT DATA:s huvudkontor i Tokyo och som General Manager Enterprise Services ansvarade han för koordineringen av alla SAP-aktiviteter mellan globala affärsenheter och den globala alliansen med SAP. I denna befattning ledde Urban Hopen strategiska initiativ för att stärka den globala tjänsteportföljen för NTT DATA och hade en viktig roll vid bildandet av NTT DATA Business Solutions. Idag sitter han i ledningen och i styrelsen för flera av NTT DATA:s dotterbolag.

Sedan sommaren 2014 ansvarar Urban Hopen för regionerna östra Europa och Kina med syfte att expandera itelligences verksamhet på dessa växande marknader genom att rekrytera lokala och internationella kunder. Tack vare itelligences lyckade affärsmodell har alla kunder i dessa länder en support av SAP-lösningar och -tjänster i världsklass.

Urban Hopen tog sin examen i företagsekonomi vid University of Bielefeld. Han är gift och har två barn.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.