Analytics

Analytics

Qlik

Qlik är ett marknadsledande BI verktyg som ger dig snabb insikt och tillgång till dina viktigaste uppgifter. Qliks anpassade instrumentpaneler gör det lätt att analysera rätt information och samarbeta tvärs över företaget så att du snabbt kan fatta rätt beslut. Läs mer och hitta kontaktuppgifter här.

Tableau

Tableau Software hjälper människor att se och förstå data. Business Analytics är snabb och enkel att använda och ett bra komplement till företagets övriga IT-system. Tableau står för  analys, visualisering och kunskapsutbyte. Tusentals företag världen över uppnår snabba resultat med Tableau – både på kontoret och mobilt. Kontakta oss om du vill veta mer eller bygga en bro mellan SAP och Tableau.

Prediktiv analys

Idén om modellering och forecasting är inte ny. Men nu krävs det att verksamheten agerar i realtid och fattar välgrundade affärsbeslut baserade på omedelbara fakta. Kontakta oss om du vill veta mer om prediktiv analys för att identifiera och förstå kundbaserade beteendemönster och använda detta för att skapa affärsvärde.

Datakvalitet

I takt med att företag skördar mer erfarenhet och bygger vidare på sin BI ställs ofta frågan om de använder rätt regler och korrekt definierade mått. Samtidigt ställer användare olika krav och det är en ständig utmaning att leva upp till dessa utan att kompromissa med datakvaliteten. Det handlar om mer än samspelet mellan människa och system då datakvalitet och data governance har stort inflytande på analys, kunskap och spårbarhet. Kontakta oss om du vill ställa de rätta frågorna och låta företagets datakvalitet bidra till att verksamhetens mål uppfylls.

SAP BI Enterprise Platform

Ett växande antal nödvändiga system och plattformar inom verksamheten medför ett naturligt behov av att hantera och kvalificera den viktigaste informationen. Business Intelligence Enterprise-plattformen gör det möjligt att hantera och organisera information och processer. Det sker naturligtvis både via telefoner, surfplattor och datorer och plattformen gör det möjligt för schemaläggning, spridning och distribution av information. Målet är kunskap och uppdatering till rätt personer vid rätt tidspunkt. Kontakta oss om du vill veta mer om SAP BI Enterprise Platform.

Data Warehousing

Tankar och teorier om datalagring utvecklas över tiden. Vissa företag vill fortsätta med sitt befintliga datalager, medan andra vill transformera från data warehousing till en plattform som SAP HANA. Våra datalagringsarkitekter undersöker, utvärderar och tillägnar förståelse för era krav – och kan därför rekommendera den rätta lösningen för er. Målet är datalagring som säkerställer att ni har kraft att djupanalysera era resultat och öka effektiviteten i era kärnprocesser. Kontakta oss om du vill ta nästa steg i övergången från ett befintligt data warehouse till SAP HANA.

Enterprise Performance Management (EPM)

Våra Enterprise Performance Management (EPM)- tjänster kan hjälpa dig att eliminera elementen i de processer som bromsar ditt företag och undanröja de hinder som blockerar en ökade datakvalitet och produktivitet. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er att optimera affärsprocesser.

Data-plattform i realtid

Företag behöver en plattform som grund för att få helheten att fungera och utnyttja kraften i en omfattande databas. Genom kombinationen av denna plattform och förmågan att arbeta med data i realtid öppnas enorma affärsmöjligheter. Kontakta oss om du vill att kärnkompetens från itelligence ska bedöma om din data-plattform är redo att möta kraven i verksamheten.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.