Application Management

Application Management

AMS

Alla våra proaktiva och reaktiva Application Management tjänster (AMS) överensstämmer med ITIL Service Lifecycle. Om du vill läsa mer om vår metod kan det göras här. Om du har frågor du inte kan hitta svar till på sidan är du välkommen att kontakta oss här.

SAP-maintenance

Som SAP Value Added Reseller erbjuder vi professionellt maintenance av SAP-programvara. Kontakta oss för mer information om hur vi kan tillhandahålla underhållsstöd till applikationer.

Applikationssupport

Vår applikationssupport  erbjuder ett långsiktigt samarbete efter implementering baserat på Service Level Agreement (SLA). Som en fortsättning på den vård och administration av era viktigaste användare löser vi uppkomna funktions och systemfel. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan stödja dina program.

Optimering och expansion

Vi utför funktionell optimering av befintliga SAP-lösningar för strömlinjeforma produktiviteten och öka effektiviteten. Vi utökar befintliga SAP-lösningar så de tillför värde genom ny eller utökad funktionalitet. Vår service ökar effektiviteten och stabiliteten i SAP-lösningen och ger dig en fördel i en konkurrenspräglad miljö. Kontakta oss för ytterligare information eller frågor.

Business Process Monitoring (BPM)

Kör dina affärsprocesser, gränssnitt och arbetsflöden alltid med den prestanda du förväntar dig? Med vår funktionella och tekniska övervakning av program, Business Process Monitoring,  får du en komplett översikt av möjliga fallgropar. Detta omfattar övervakning av datakonsistens, gränssnitt (PI/XI och EDI RFC), background jobs och BW processer. Baserat på denna analys använder vi den lämpligaste optimeringsstrategin. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.