CRM – kundengagemang och kundnytta

Hur engagerar man kunder och driver upp kundnyttan?

Genom att förenkla kundens kontaktytor gör man det lättare för kunden att välja just er som leverantör. Med förenklade kontaktytor blir det lättare att agera på kundernas rörelsemönster och gå från att vara reaktiv till proaktiv.

Med rätt verktyg från SAP för hantering av kontaktytor och kunder får ni en konkurrensmässig fördel och övertag mot konkurrenterna. En integrerad lösning ger er både fördelar i form av förenklad Master Data Management och effektivisering i form av förbättrad hantering av kunder. Kundnyttan ökar då era medarbetare går från att vara reaktiva till att bli proaktiva genom att t.ex. integrera kontaktytorna med kundtjänstapplikationen så att medarbetaren får upp kundinformation samtidigt som man tar ett ärende. Denna enkla och självklara funktionalitet är det många organisationer som inte infört, men enligt en undersökning från Aberdeen* ger detta en effektiviseringsförbättring på ca 10%.

SAP är världens största mjukvaruföretag och har i många år utvecklat och förfinat processerna inom kundhantering och är ledande inom dessa processer idag. SAP har gått från att ha varit ett företag som fokuserat på breda helhetslösningar för stora företag till att ha lösningar som passar alla typer av företag. SAP har tagit klivet och erbjuder nu sina kundsupportslösningar som cloudbaserade lösningar vilka alla kan ta del av och använda.

Lösningarna är flexibla och fungerar för företag med endast en säljare till företag med flera hundra personer involverade i kundhanteringen.

Det finns en SAP lösning för varje unikt behov!


 

 

SAP Cloud for Customer

Detta är SAPs cloudbaserade lösning för hantering av kundinteraktioner.

Det är en intuitiv lösning som fokuserar på att förenkla säljarens vardag. Med effektiva dashboards får säljaren snabbt en överblick över sin dag och sin pipeline och kan agera på avvikelser.

Avvikelserna kan hanteras av säljaren själv eller delas och hanteras av det team som är skapat för att jobba med just den affären.

Lösningen innehåller även bra rapporteringsverktyg som ger bra uppföljningsmöjligheter för.

Lösningen innehåller även verktyg för att förutspå kundrörelser, predictive analytics, så att man kan agera på händelserna innan de sker och därmed hantera kunden bättre.

Har ni säljare som vill jobba med surfplatta eller via sin mobil? Inga problem, SAPs cloudbaserade lösningar fungerar i alla typer av enheter!

Icon Smile

 

 

SAP Cloud for Service

Detta är SAPs cloudbaserade kundtjänstapplikation för hantering av kundinteraktioner.

Med denna applikation kan t.ex. ärendehantering ske med eller utan telefonintegration. Med telefonintegration, för att visa kundkortet när kunden ringer, beräknas att man sparar ca 10% i hanteringstid! Det går även att integrera sociala medier för hantering av kommunikation via dessa medier via applikationen.

Har ni service tekniker på fältet som behöver få information om sina ärende och arbetsorders? SAPs cloudbaserade lösningar fungerar i alla typer av enheter!

Icon Small group

 

 

SAP hybris marketing

SAP hybris marketing ger er insikt i kunderna; vad de har gjort, vad de troligen kommer att göra, samt vad de gör för närvarande. Med blixtsnabb segmentering av kunderna kan ni agera direkt på mönster, t.ex. i er webshop, eller på vad som sägs på sociala medier.

Med hybris marketing kan ni också analysera kunder utifrån demografi och se hos vilka kunder det finns potential för merförsäljning, med ett direkt resultat så att ni kan agera direkt.

Icon Arrow-UP

 

 

SAP Hybris

Med SAP hybris får ni en komplett och integrerad e-commerce kanal mot era kunder. Lösningen kan hantera alla typer av kanaler, såsom butik, reklamkanaler till digitala kanaler. En lösning för att hantera alla kundens kontaktytor mot er.

Tack vare att lösningen är flexibel och i kombination med hybris marketing kan ni agera direkt på nya kundmönster och få en miljö som lätt anpassas efter kundströmmarna.

Icon Hand

 

 

SAP Contact Center

Behöver ni en kundcenterlösning? SAP har en lösning som heter Contact Center och denna lösning kan integreras i SAPs cloudbaserade CRM lösningar eller köras utan integration för att då fungera som en kundservice applikation. I en undersökning från Aberdeen visar man på att man kan göra besparingar på upp till 10% om kundcenterlösningen är integrerad med masterdata så att medarbetaren får upp kundinformation i samband med att man tar ärendet.

Lösningen hanterar telefoni, e-post, chat och flera andra kanaler.

Icon Phone

 

 

SAP CRM

Det klassiska SAP CRM är en robust och stabil plattform för hantering av alla typer av kanaler. Detta är en totallösning för hantering av alla typer av kanaler och ärenden, lösningen bygger på att man kan hantera allt från säljprocesser till efterföljande serviceåtaganden. SAP CRM kan kombineras med alla andra produkter för att uppnå största möjliga kundnytta och förenklad hantering för medarbetarna.

Icon Books

SAP CRM_600-400 Service_600-400 SAP CRM_600-400

Ta reda på mer, kontakta oss idag.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.