Bilar

Bilindustri

Vi samarbetar med många aktörer inom bilindustrin. Ni kan få glädje av vår SAP-expertis oavsett om ni tillverkar fordon eller levererar reservdelar. Om ni ritar bildelar, bygger eller underhåller fordon och maskiner kan vi också hjälpa till. Vår erfarenhet från branschen kan bidra till förkortad produktutvecklingstid och sätta fart på innovationen. Vi hjälper er naturligtvis också med att främja ett framgångsrikt samarbete med ert globala nätverk av kunder och leverantörer.

174434719

Effektiv styrning av leverantörskedjan

Som SAP Global Partner kan vi hjälpa till med strategiska lösningar och förbättra de operativa inköpen. I bilbranschen är insyn viktigt för att uppnå dessa mål. Det är också nyckeln till effektiva partnerskap och effektiv styrning av leverantörskedjan. Leveransavtal och webbaserade portaler med elektroniskt datautbyte (EDI) ger er möjlighet att överblicka processerna och reagera direkt. Rätt SAP-lösning kan automatisera flödet av data och information inom hela nätverket av leverantörer, tekniker och producenter. Ni kan följa hela processen från den första leverantören till den färdiga produkten. Ni kan göra besparingar på inköpssidan och få ökad kontroll över er egen del av leverantörskedjan.

Samarbete med leverantörer

Vi hjälper leverantörer till bilindustrin att hålla hjulen snurrande. Vår SAP-kompetens och branscherfarenhet gör dem rustade att styra interna och externa leverantörskedjor. Genom att använda SAP-lösningar som stärker samarbetet blir leverantörskedjorna starkare. På så sätt stärks integrationen mellan leverantörer och biltillverkare. Och det nära samarbetet skapar strategiska partnerskap som varar längre. En samarbetsinriktad tillgång gör det lättare att uppfylla de juridiska kraven i flera olika länder. Samtidigt kan automatisering och standardisering minska kostnaderna.

manufacturing_0023

Sätt fart på produktutvecklingen

Våra specialkunskaper hjälper bilindustrin att uppfylla kraven på bensinsnåla bilar som är grönare och billigare att köra. Konkurrensen är hård och alla tillverkare måste göra sina bilar bättre och mer attraktiva. Om man ska ligga i framkant av kundernas förväntningar är det viktigt att få fart på produktutvecklingen, oavsett hur komplext leverantörsnätverket är. Vi skräddarsyr SAP-lösningar som främjar er innovation. Det innebär att ni kan vara mer konkurrenskraftiga, höja kvaliteten, minimera risken för produktfel och komma ut på marknaden snabbare.

Optimerade tillverkningsprocesser

Vi samarbetar med biltillverkare, underleverantörer och ingenjörer i hela världen. Våra SAP-experter hjälper branschen att leverera lean- och just-in-time-produktion. Vi integrerar system som sammanför personer, data, processer och verktyg. Med de rätta SAP-lösningarna kan ni spara tid och reducera spill, både i massproduktion och individuell design. Det innebär att ni får bättre kontroll över logistikkedjan, även för de mest komplexa, ömsesidigt beroende och globala tillverkningsprocesser.

89792356

Förbättrad kundnöjdhet

Med vår SAP-kompetens och branscherfarenhet vet vi att ni drivs av kundernas ständigt växande förväntningar och efterfrågan. I en globaliserad, konkurrenspräglad bransch förväntar sig kunderna allt bättre och mer attraktiva bilar. För ert leverantörsnätverk innebär det att ni måste fokusera på kundrelationer. Det kan t.ex. handla om att erbjuda en pålitlig, stabil och flexibel service, även efter avslutad försäljning. Det kan också handla om reducerad leveranstid för reservdelar, automatisering av verkstadsarbete, snabbare reparationer och effektiv garantistyrning. Sammantaget är detta något som kan ge er konkurrensfördelar och samtidigt ökad kundnöjdhet.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss