Kemikalier

Kemikalier

Som global SAP-partner kan vi hjälpa er att följa alla regler, processer och best practice inom kemikaliebranschen. Vi kan erbjuda internationell projektexpertis – från tillverkningsprocesser till datahantering. Komplexiteten och antalet regler ökar ständigt och därför är det viktigare än någonsin att övervaka och styra efterlevnaden av reglerna på ett kostnadsbesparande och effektivt sätt.

Håll ordning på efterlevnad av regler

Vi kan hjälpa dig att följa alla lagar och förordningar genom att ge dig möjlighet att övervaka alla logistikprocesser med SAP Batch Information Cockpit. Exempelvis genom att integrera regelverksfunktioner och best practice i dina system, så som t.ex. REACH i Europa. Våra SAP-lösningar gör det enklare för er att dokumentera era processer och följa industristandarder som t.ex. arbetsmiljöregler. Ni kan också hålla intressenter informerade om efterlevnad av regler och rapportering med produktregistreringar, substansvolymer och produktklassificering etc. SAP-programvara kan också hjälpa dig att följa regler som rör produkters livslängd, märkning, säker förpackning, hantering och förvaring av farligt material.

Leverera kvalitet

Att kunna massproducera utan att kompromissa med kvaliteten är viktigt hela vägen från blandning till påfyllning. SAP-lösningen bör bidra till att företaget uppnår en löpande batchhantering. Genom att integrera systemen från den samlade produktionsprocessen kan ni validera er kvalitetskontroll och löpande skicka in batchhanteringsdata till tillsynsmyndigheterna. Vi kan också hjälpa till att förbättra kvalitethanteringen av dokument, specifikationer och innehållsförteckningar.

Effektivisering i produktionen

Varje steg i produktionen kan dra fördel av högre operationell effektivitet. Efterhand som produkterna utvecklas kan vi hjälpa er att spara tid och pengar vid dokumentation av processer och metoder. När ni genomgår de olika produktionsfaserna, bland annat blandning och påfyllning, kan vi hjälpa er att identifiera och implementera processförbättringar. Våra erfarenheter omfattar allt från stordriftsbaserad bulkproduktion till påfyllning på specialiserade anläggningar. När vi har optimerat er produktion kan ni också ta  fram noggranna prognoser och planera effektivare.

chemicals_0022

Utveckla nya produkter

Vi har SAP-specialkunskaperna och branschkunskapen för att vara rätt partner att stödja utvecklingen av nya produkter och förteckningar. Vi kan hjälpa er att påskynda produktutvecklingen så att ni snabbare kan få ut nya produkter på marknaden. Det är viktigt att ni fortsatt uppfyller alla regler under forsknings- och utvecklingsprocesserna, och SAP-lösningarna kommer att öka hastigheten och effektiviteten så att ni får en konkurrensfördel. Det finns en inbyggd kvalitetssäkring i SAP:s lösningar och därav får ni ett helt integrerat tillvägagångssätt att kontrollera kvaliteten och uppfylla branschstandarderna.

Enklare och smartare leverantörskedja

I de flesta branscher är en välfungerande leverantörskedja avgörande för kvalitet och kostnader. Utmaningen ligger i att skapa ett system som kan förenkla och automatisera processerna och harmonisera logistiken inom ett globalt leverantörsnätverk med stor mångfald. Våra specialistkunskaper inom SAP-området kan minska den tid ni använder för inköp och samtidigt säkra att ni uppfyller REACH. I den specialiserade delen av logistikkedjan innefattar vår erfarenhet också implementering av SAP-lösningar för depåer och terminaler som kan hantera flytande ingredienser, samt för anläggningar som hanterar pantbaserade och återanvändbara förpackningar.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss