Konsumtions­varor

Konsumtionsvaror

Få marknader är så ombytliga och konkurrensutsatta som marknaden för konsumtionsvaror. Ni behöver en IT-partner som kan bidra till att få ut varorna på marknaden snabbare och hjälpa er att reagera snabbt på kundernas föränderliga efterfrågan. Men varför nöja sig med det? Vi har verktygen för att hantera och analysera stora datamängder och förutse vart marknader och kunder är på väg. Kombinationen av vår SAP-kompetens och branschförståelse hjälper er att optimera verksamheten.

Optimera på alla fronter

Om ni vill vara konkurrenskraftiga måste ni optimera på alla fronter. Reducerat spill, processoptimering och omkostnads hantering räcker inte. Kundförståelsen är den kanske viktigaste parametern och därför har detaljhandeln användning av bästa möjliga kunskap om kundernas preferenser så att företaget kan skräddarsy utbudet och differentiera produkterna. SAP:s planläggning- och analyticsverktyg hjälper er att reagera snabbare och utföra precisare forecasting. Resultatet är bredare kunskap om hur och var ni tjänar pengar. Fatta beslut baserat på kunskap och fakta.

Teknik bygger upp kundlojalitet

Vi vet hur ni får ut det mesta möjliga av SAP. Vi kan t.ex. bidra till bättre styrning av produkternas livscykel och utveckling av nya produkter inom mat och dryck. Detaljhandeln kan också använda mobila verktyg och CRM-verktyg för att främja kundernas engagemang och anpassa budskapet i reklam, vilket kan leda till ökad kundlojalitet.

Speed-to-market

Ju närmre man lär känna sina kunder och marknader, desto bättre kan man uppfylla konsumenternas och detaljhandlarnas önskemål. Speed-to-market är viktigt när man utvecklar innovativa produkter. Vi är SAP-experter och kan bidra till system- och processoptimering för produktutveckling. Vi hjälper till med att koppla samman den globala värdekedjan – från ingredienser av mat och dryck till den färdiga produkten på stormarknadens hyllor. Målet är att komma ut på marknaden snabbare och minska antalet produkter som inte är lönsamma.

Integrerade leverantörkedjor

Allt mer globaliserade och komplexa leverantörkedjor skapar behov av verktyg och processer som hjälper till att förutse förändringar i konsumenternas efterfrågan. Våra specialistkunskaper om SAP-lösningar hjälper producenter att uppfylla kundernas och detaljhandelns önskemål. Ni får en bättre förståelse för efterfrågan och leverantörerna. När företaget kombinerar denna kunskap med ett automatiserat informationsflöde till och från leverantörerna blir er samlade sourcing smartare. Ni kan anpassa er när marknaden förändras.

Global styrning av compliance och säkerhet

Innan en kund kan uppleva er produkt måste ni först samordna en global styrning av ert produktions- och leveransnätverk. Dessutom tillkommer en rad regler om livsmedelssäkerhet som måste följas i olika länder. Här kommer vi in med specialkunskaper inom processautomatisering och SAP samt om livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Ni kan uppfylla internationella regler och uppnå stordriftsfördelar och samtidigt skydda era kunder och ert eget renommé. När ni har överblick över försäljning, drift, leverantörskedja, ekonomi och inköp kan ni använda informationen för att förbättra samarbetet och minska företagets risk.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss